logo Helse Sør-Øst

Invitasjon til leverandørkonferanse i forbindelse med anskaffelse av polikliniske laboratorietjenester

Helse Sør-Øst RHF ønsker å invitere til en leverandørkonferanse for ovennevnte anskaffelse den 8. mai 2018 kl. 11.00 - 12.30, ved Helse Sør-Øst RHF sitt hovedkontor i Parkgata 36, Hamar, møterom 104.

Publisert 02.05.2018

Leverandører som ønsker å delta bes melde dette innen 04. mai 2018 via anne.nygaard.kyllingstad@helse-sorost.no.

 

Formålet med leverandørkonferansen er å informere aktuelle leverandører og relevante interessenter om Helse Sør-Øst RHF sitt behov, få innspill på hvordan dette behovet kan dekkes og gi en overordnet beskrivelse av hvordan anskaffelsen vil bli gjennomført i tråd med anskaffelsesregelverket. Presentasjon fra leverandørkonferansen vil bli tilgjengeliggjort via Doffin. Samtlige leverandører vil få anledning til å sende inn skriftlige innspill i etterkant av leverandørkonferansen.