logo Helse Sør-Øst

Ja og nei til kreftlegemidler

Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å ta i bruk legemidler til behandling av føflekkreft (malignt melanom), og nei til legemiddel til lymfekreft (mantelcellelymfom).

Publisert 12.06.2017

I Beslutningsforum for nye metoders møte 9. juni sto legemidler til to kreftformer på sakskartet. Les hele saken på nettsiden for Nye Metoder.