logo Helse Sør-Øst

Jan Frich går til Folkehelseinstituttet

Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich, har takket ja til stilling som områdedirektør i Folkehelseinstituttet (FHI). Frich slutter i det regionale helseforetaket 1. desember.

Publisert 07.09.2022
Sist oppdatert 16.01.2023
Portrett av smilende Jan Frich

Jan Frich har vært ansatt i Helse Sør-Øst siden 1. januar 2018, og ledet avdeling for medisin- og helsefag, i tillegg til å ivareta funksjonen som fagdirektør og viseadministrerende direktør.

- Jan Frich har på en utmerket måte ledet det helsefaglige samarbeidet mellom sykehusene i regionen og vært en premissgiver i viktige strategiske prosesser både regionalt og nasjonalt, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.  Vi kommer til å savne hans kompetanse, engasjement og store arbeidskapasitet. I tillegg kommer jeg til å savne han som person og som kollega, sier Rootwelt.

Jan Frich tiltrer i stillingen som områdedirektør i FHI 1. desember. I denne stillingen får han ansvar for å utvikle kunnskap som skal bedre helse- og omsorgstjenestene i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Som områdedirektør skal Frich lede et område med ansvar for blant annet kunnskapsbasert praksis, analyser, metodevurderinger, fagformidling og global helse.

- Jeg har hatt fem innholdsrike og givende år i Helse Sør-Øst, og det er derfor med vemod jeg slutter for å ta fatt på nye oppgaver, sier Frich. 

- Stillingen som områdedirektør i FHI gir meg mulighet til å arbeide både nasjonalt og internasjonalt for å fremskaffe kunnskap for å videreutvikle helsetjenesten, og dette er en spennende mulighet jeg har valgt å takke ja til, sier Frich.

Det blir nå satt i gang en prosess for å rekruttere ny direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst.