logo Helse Sør-Øst

Kan bruke blodprøve for å påvise kromosomfeil

Kromosomavvik hos et foster kan nå påvises gjennom å analysere en blodprøve fra mor. NIPT-metoden er godkjent til bruk i norske sykehus.

Publisert 21.03.2017

​NIPT (non-invasiv prenatal testing) er en blodprøveanalyse som kan påvise kromosomavvik (trisomi) hos et foster. Testen kan påvise trisomi 21 (Downs syndrom), trisomi 18 (Edwards syndrom) og trisomi 13 (Pataus syndrom).

Mindre risiko

En slik screening av fostre er etisk problematisk, og bruken av denne testmetoden har vært utredet og vurdert av Kunnskapssenteret, Bioteknologirådet, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Anbefalingen er å innføre metoden fordi den reduserer behovet for morkake- og fostervannsprøver, og dermed reduserer risikoen for spontanaborter som disse prøvene representerer.

Les hele saken på Nye metoders nettside.