logo Helse Sør-Øst

Kan gå videre med prosjektet somatikk Skien

Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent at Sykehuset Telemark HF går videre til idéfase med prosjektet somatikk Skien. Arbeidet i denne fasen omfatter blant annet å beskrive driftskonsepter og utarbeide løsninger for arealmessig kapasitet i Skien innen sengeområdet, poliklinisk- og dagområde, operasjonsområdet og stråleterapi.

Publisert 15.12.2016

​Styret har også tatt Sykehuset Telemarks utviklingsplan 2030 til orientering.

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF fikk fullmakt til å utarbeide et mandat for arbeidet i idéfasen. Mandatet vil også inneholde fremdriftsplan for arbeidet.