logo Helse Sør-Øst

Kompetansebroen et viktig verktøy for deling av kunnskap

Deling av fagkunnskap er en viktig forutsetning for et godt samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og kommunene.  Helse Sør-Øst RHF har bidratt til finansiering av en felles plattform som gjør dette mulig.

Publisert 16.09.2022
Sist oppdatert 16.01.2023
Smilende helseansatt foran pc

Kompetansebroen er en digital plattform for samhandling og kompetansedeling mellom kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner.  Den er utviklet av Akershus universitetssykehus HF i samarbeid med kommuner og høyskoler og brukes nå over hele landet. Målgruppen er helsepersonell og studenter. I dag ligger rundt 160 e-kurs, 140 filmer, 80 podkast og 18 fagtema fritt tilgjengelig for brukerne.  Og, brukerne er mange: I 2021 var det til sammen 2,5 mill. sidevisninger registrert på til sammen 270 000 brukere.

Nettstedet har eksistert siden 2018. Helse Sør-Øst RHF har bidratt til finansiering av kompetansebroen gjennom flere omganger der målet har vært å sikre drift i etableringsfasen og videre utvikling. Det er etablert en modell hvor kommuner og sykehus kan koble seg på med lokale redaksjoner tilpasset det enkelte helsefelleskap. Innen Helse Sør-Øst har både Østfold, Vestfold og Innlandet etablert lokale redaksjoner, og flere ønsker å bli med.

I august ble Kompetansebroen presentert i den første nasjonale samlingen for helsefellesskapene som ble avholdt i Bodø.
Portrett av Knut Even Lindsjørn

Knut Even Lindsjørn

- Kompetansebroen er et enkelt og lett tilgjengelig verktøy for samhandling og kompetansedeling i helsefellesskapene.  Den kan lett tilpasses og skreddersys for det enkelte helsefellesskap og ble godt mottatt i Bodø hvor representanter for alle helsefelleskapene deltok. Kompetansebroen blir nyttig når vi nå skal samarbeide og samordne oss enda mere på tvers av yrkesgrupper og nivåer, sier avdelingsdirektør for samhandling og brukermedvirkning i Helse Sør-Øst Knut Even Lindsjørn.

Felles platt​form

I helsefellesskapene møtes representanter fra helseforetak, tilhørende kommuner, fastleger og brukere for å planlegge og utvikle tjenestene sammen. Gjennom Kompetansebroen er deling og overføring av kompetanse samt deling av kurs og møteplasser enkelt.