logo Helse Sør-Øst

Kortere ventetid på rusbehandling

Ventetidene på rusbehandling er på under tretti dager ved flere av helseforetakene i Helse Sør-Øst. Det er en stor forbedring på få år.

Publisert 15.05.2024
Illustrasjonsbilde av behandler og pasient. Pasienten er anonym.

For om lag ti år siden var ventetiden på rusbehandling om lag 60 dager i Helse Sør-Øst. Nå er ventetiden nesten halvert, og ved flere helseforetak får pasienter som trenger rusbehandling hjelp innen få uker. Det viser de siste kvalitetstallene fra Helsedirektoratet.

I Helse Sør-Øst er det Sykehuset Telemark, Sykehuset Østfold og Akershus universitetssykehus som hadde de korteste ventetidene innen rusbehandling. Ved disse helseforetakene må man i snitt vente på behandling i 22 dager, mens det nasjonale målet er 30 dager.

– Ventetidene har vært stabilt lave over tid, og er muligens på vei ned. Vi er opptatt av at pasientene ikke skal vente for lenge før de kan starte behandlingen, sier Cecilie Skule. Hun er avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF.

Diagram, liggende stolpediagram

– Når mennesker som strever med avhengighet ber om hjelp, er det viktig at de kan komme i gang med behandling i løpet av kort tid, sier Skule. Hun forteller at tverrfaglig spesialisert rusbehandling er et prioritert område i Helse Sør-Øst.

Diagram, linjediagram

– Tallene viser at sykehusene gjør en god jobb, og det er også gledelig å se at det er svært få fristbrudd innen rusbehandling, sier Skule.

De siste månedene i fjor var det ingen fristbrudd ved Diakonhjemmet Sykehus, Oslo universitetssykehus, Sørlandet sykehus, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Innlandet, Sykehuset Østfold og Vestre Viken.