logo Helse Sør-Øst

Krevende budsjett for sykehusene

Sykehusene står overfor store økonomiske utfordringer. – De neste årene kommer til å bli krevende. Lønns- og prisstigning fører til de strammeste budsjettrammene på tiår, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Svein Gjedrem. 

Publisert 18.11.2022
Sist oppdatert 12.01.2023
Portrett av Svein Gjedrem
Svein Gjedrem sier at ventetider og andre mål for pasientbehandlingen vil være under press, og mener sier at ledere og medarbeidere må være forberedt på omstillinger.
I 2022 har det vært en generell pris- og lønnsvekst som er langt høyere enn forutsetningene i statsbudsjettet. Dette har redusert realveksten i driftsbevilgningene til de fire regionale helseforetakene med om lag 3,4 milliarder kroner i 2022. 

Det fremgår også av nasjonalbudsjettet for neste år at prisveksten i 2023 vil bli høyere enn den som er lagt til grunn i forslaget til statsbudsjett.

De kommende årene forventes at helseforetakene skal øke aktiviteten, ventetidene skal bli kortere og psykisk helsevern skal prioriteres. – Dette blir krevende for sykehusene, sier styreleder Svein Gjedrem. Vi må søke i vesentlig grad å skjerme viktige områder.

Alle helseforetakene og sykehusene i Helse Sør-Øst jobber nå med budsjettene sine for neste år.  
– Det er avgjørende at alle steiner snus, og at prosjekter og tiltak som kan skyves på, blir satt på vent, sier Gjedrem.

Den økonomiske situasjonen medfører at helseforetakenes rom for investeringer til medisinskteknisk utstyr og vedlikehold av bygningsmassen, vil bli redusert i 2023. 

Styret i Helse Sør-Øst tar et generelt forbehold om eventuelle endringer i inntektsforutsetningene som følge av Stortingets endelige budsjettvedtak.

Styret i Helse Sør-Øst RHF bevilger 663,6 millioner kroner til forskning og innovasjon i 2023. Om lag halvparten av dette kommer fra det regionale helseforetakets eget budsjett. Styret vil vedta forskningstildelingen i desember.​​​

​​
​​​