logo Helse Sør-Øst

Kunstig intelligens på vei inn i sykehusene

– Det er store forventninger til hvordan kunstig intelligens kan automatisere ressurskrevende oppgaver i helsetjenesten, og bildediagnostikk peker seg ut som særlig modent, sier Nis Johannsen, fagsjef for digital innovasjon i Helse Sør-Øst RHF.

Publisert 07.11.2022
Sist oppdatert 12.01.2023
Mann med diktafon leser inn informasjon fra røntgenbilder
​Hvordan lykkes med innføring av kunstig intelligens på sykehusene? Det var tema da Helse Sør-Øst var vertskap for høstseminaret til nasjonalt nettverk for kunstig intelligens 7. november. Om lag 100 fagpersoner fra hele landet var samlet på Rikshospitalet for blant annet å høre om hvordan kunstig intelligens tas i bruk på røntgenavdelingen i Vestre Viken. 

Kunstig intelligens på radiolo​giavdelingen

Portrettbilde av Nis Johannsen

Nis Johannsen

Undersøkelser innen bildediagnostikk og laboratoriefag er viktig for diagnostikk og oppfølging av pasienter i og utenfor sykehus, og etterspørselen er økende. 
– Ved å ta i bruk økt automasjon, digitalisering og deling av bildeinformasjon og bruk av kunstig intelligens i informasjonsbehandlingen, er det mulig å øke kapasiteten og styrke kvaliteten på diagnostikken, sier Johannsen.

Denne høsten tar Vestre Viken i bruk kunstig intelligens for å hjelpe radiologene med å stille diagnoser. Det innebærer at røntgenbildene som tas ved sykehuset vil bli sendt til en skytjeneste. Der blir bildene analysert av datamaskiner i skyen, før de sendes tilbake til radiologene for tolkning. 
– Slik kan kunstig intelligens bidra til å kvalitetssikre og effektivisere arbeidet vårt. I fremtiden vil maskinen også ta til seg ny lærdom av de bildene den til enhver tid analyserer, sier Bjørn Anton Graff som er sivilingeniør og prosjektleder i Vestre Viken. 

Viktig for regionen

Innføringen av kunstig intelligens innen bildediagnostikk i Vestre Viken baserer seg på en avtale som er inngått mellom Sykehuspartner og Philips. Øvrige helseforetak har opsjon på avtalen. Nasjonalt er dette den første kontrakten for bruk av kunstig intelligens i stor skala i spesialisthelsetjenesten. 
– Dette er et viktig prosjekt for regionen, helt i tråd med ambisjonene i regional utviklingsplan og et godt eksempel på hva vi vi ønsker å oppnå med de midlene vi deler ut til tjenesteinnovasjon hvert år. Sammen med Sykehuspartner vil vi nå legge til rette for at andre helseforetak også kan ta i bruk løsningen, sier Johannsen.


Les mer om prosjektet i Vestre Viken: 
Kunstig intelligens i røntgenavdelingen - Vestre Viken