logo Helse Sør-Øst

Kvinnsland-utvalget belyser hovedalternativene

- Kvinnsland-utvalgets NOU 2016:25 om hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres mottas med stor interesse i vår organisasjon, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF. – De forskjellige alternativene er utredet på en systematisk måte. Utredningen bør kunne danne grunnlag for en god og åpen offentlig debatt i forkant av en politisk beslutning.

Publisert 01.12.2016

- Vi ser med interesse at det omfattende arbeidet som er lagt ned i helseforetakene og i regionene danner grunnlag for mange av de tanker som utvalget gjør seg om fremtidig organisering av spesialisthelsetjenenesten. For oss i Helse Sør-Øst RHF er det også gledelig at et enstemmig utvalg mener Oslo universitetssykehus HF fortsatt skal være regionsykehus for hele området som i dag er Helse Sør-Øst, sier Lofthus.

Styret i Helse Sør-Øst RHF vil få en første orientering om Kvinnsland-utvalgets innstilling i sitt neste styremøte 15. desember.

Regjeringen satte høsten 2015 ned et utvalg ledet av Stener Kvinnsland. Mandatet har vært å utrede alternative modeller for hvordan staten kan organisere eierskapet til sykehusene. Utvalget skulle også vurdere inndelingen i helseregioner, samt eierskap til og forvaltning av bygg. Torsdag 1. desember klokken 10.00 legger utvalget fram sin innstilling.

Les hele rapporten