logo Helse Sør-Øst

Langvarig forskning for bedre behandling av tarmsykdommer

– Aktiv forskning og hevet fagkompetanse kommer utvilsomt våre pasienter til gode, sier Jørgen Jahnsen ved Akershus universitetssykehus, månedens forsker for august i Helse Sør-Øst.

Publisert 04.09.2017
En mann i hvit frakk

​Jørgen Jahnsen er en av tungvekterne innen forskning i fordøyelsesmedisin i Norge. Hans hovedfelt har vært ulike aspekter innen inflammatorisk tarmsykdom (IBD). Det er en kronisk betennelse i tarmen som i hovedsak rammer unge voksne og som har et livslangt forløp med redusert livskvalitet.

 

Bilde av Jørgen Jahnsen
Jørgen Jahnsen

 

Behov for flere behandlingsalternativer

Diagnosen medfører symptomer som smerte, kvalme, feber og diaré. Det kan føre til tap av matlyst, nedsatt næringsopptak, endret forbrenning og svekket ernæringsstatus.

– Nye behandlinger de siste årene med blant annet bruk av biologiske legemidler har vært et stort framskritt, sier Jahnsen, som understreker at det fortsatt et stort behov for flere behandlingsalternativer.

– Det er fortsatt mye vi ikke forstår eller har tilstrekkelig kunnskap om når det gjelder årsaken til sykdommen og hvordan den oppstår og utvikler seg.

Langvarig og grundig forskning

I september 2013 begynte Jørgen Jahnsen som professor og overlege ved avdeling for Fordøyelsessykdommer ved Akershus universitetssykehus.

Forskningsaktiviteten hans har i stor grad vært knyttet til inflammatorisk tarmsykdom.

Gjennom studier over tid av en gruppe, har han sett på hvem som utvikler sykdom, såkalte kohorte studier. I tillegg har han vært med på å sammenligne ny behandling med annen behandling gjennom randomiserte kontrollerte studier (RCT).

– Jeg håper jeg har bidratt til kunnskap om tarmsykdommer som har kommet pasienten til gode, sier Jahnsen.

Jørgen Jahnsen er medlem av IBSEN gruppen (IBSEN= Inflammatory Bowel Disease in South East Norway),som er en meget betydningsfull epidemiologisk studie som har pågått i 20 år og som foreløpig har resultert i ni doktorgradsarbeider

Forskningsinteressen tent på Aker

Gjennom hele yrkeskarrieren har Jahnsen drevet med forskning. Han ble ansatt på Aker sykehus som assistentlegevikar i 1985. Der møtte han en forskningskultur som han raskt ble påvirket av.  

–­ Der fikk jeg klar beskjed om at dersom man ønsket å jobbe på et universitetssykehus måtte man ta aktivt del i forskningen. Den utfordringen tok jeg.

På Aker sykehus var han initiativtager til å bygge opp en stor og velfungerende dagpostvirksomhet knyttet til denne pasientgruppen. I tillegg har han etablert en pasientskole, skrevet flere informasjonshefter for pasienter og er ansvarlig for at sykepleiere har tatt del i arbeidet på poliklinikken med blant annet egne pasientkonsultasjoner.

Forskning for fullt på Ahus

Som travel avdelingsoverlege og avdelingsleder de siste årene på Aker sykehus måtte forskningen nedprioriteres en periode.

–­ Jeg er veldig tilfreds med muligheten jeg nå har på Ahus til å fokusere for fullt på forskningen. God forskning krever tid, sier Jahnsen.

 Selv om forskningen tar mye tid, har Jahnsen passet på å få skaffe rom for friluftsliv og uteaktiviteter som ski og sykling (på mosjonistnivå), som er hovedinteressen hans ved siden av jobben.

–­ Skal man ha et klart forskningshode, er det viktig å koble av å lade batteriene. Hytta i Valdres fungerer umerket i så måte – hit reiser jeg så ofte jeg kan.

Utdannet i København

Jørgen Jahnsen fikk sin medisinske utdannelse ved Universitetet i København. Etter avsluttet turnustjeneste i Stavanger og ett år ved medisinsk avdeling på Halden sykehus, begynte Jørgen på medisinsk avdeling på Aker sykehus i 1985. Der jobbet han fram til våren 2012 og flyttet så til Ullevål.

Jahnsen ble spesialist i indremedisin i 1992 og i fordøyelsessykdommer i 1994.

Født: 24. april 1954

Arbeidssted: Akershus universitetssykehus / Universitetet i Oslo

Stilling/akademisk grad: Professor, overlege, dr. med.

Forskningsfelt: Inflammatorisk tarmsykdom (IBD)

Aktuell med: Månedens HSØ-forsker i august 2017

Avdeling for forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst RHF velger hver måned ut en forsker fra foretaksgruppen som blir presentert på våre nettsider. Aktuelle kandidater foreslås som oftest av helseforetakene via Administrativt forskningsledernettverk.

Les om flere av forskerne her.

Har du tips om en forsker som fortjener ekstra oppmerksomhet, kan du sende oss tips på denne mailadressen: forskningstips@helse-sorost.no