logo Helse Sør-Øst

Legger til rette for mest mulig og best mulig hjemmetid

Et palliativt team fra Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet drar på hjemmebesøk og følger opp kreftpasienter som ønsker å være hjemme i kjente og trygge omgivelser når livet går mot slutten. Foreløpig er det pasienter i bydelene Nordre Aker og Østensjø som kan benytte seg av tilbudet fra OUS.

Publisert 22.06.2023
Sist oppdatert 21.08.2023
En gruppe mennesker som står ved siden av en rød bil

Bedre samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste gjør det mulig å legge til rette for hjemmebehandling. Pasientene kan være mer hjemme, og det kan i større grad legges til rette for hjemmedød. Målgruppen er voksne kreftpasienter med langtommen sykdom, uavhengig av diagnose og sosial situasjon.


Pasienter følges opp hjemme med videokonsultasjon eller fysisk oppmøte i hjemmet. Teamet skal primært være rådgivende og konsultativt, og behandlingen skal så langt det er mulig skje i tett samarbeid med kreftkoordinator, hjemmetjeneste/Team for alvorlig syke, Fransiskushjelpen og fastlege.

 

Les mer på nettsiden til Oslo universitetssykehus