logo Helse Sør-Øst

Stor interesse for leverandørkonferansen

Rundt 120 personer fra 42 virksomheter var til stede da Helse Sør-Øst RHF inviterte til leverandørkonferanse innen spesialisert rehabilitering denne uken.

Publisert 11.04.2024
En kvinne som holder en presentasjon
Stort oppmøte på leverandørkonferansen rehabilitering

Mandag 8. april ble det gjennomført en tilsvarende konferanse for brukere der hele 44 deltakere var tilstede.

En gjennomgang av fagplan rehabilitering og behovsvurderingen var to viktige poster på programmet. Disse to dokumentene er et viktig grunnlag for den kommende anbudsprosessen.

Hovedtrekkene er at:

  • Det ønskes en modernisering og videreutvikling av fagfeltet der blant annet helhetlige pasientforløp, arenafleksibilitet og likeverdige tilbud til pasienter i hele regionen vektlegges.
  • Tidlig rehabilitering i sykehus, og i etterkant av sykehusbehandling styrkes, og rehabilitering i senfase i regi av spesialisthelsetjenesten reduseres. Antall pasienter som får behandling i sen fase reduseres ikke, men liggetiden reduseres.
  • Spesialisthelsetjenesten i større grad skal understøtte og bistå kommunene med utredning av rehabiliteringsbehov og kompetanseoverføring samt bidra til å styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse.

For å oppnå dette er det viktig at det etableres et rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt i helseforetakene, at tverrfaglige poliklinikker styrkes, at den ambulante virksomheten økes og at digitale rehabiliteringstjenester samt lærings- og mestringstilbud fremmes. Vi skal behandle minst like mange pasienter som i dag, sa spesialrådgiver Tove Hæreid Otterstad i sin gjennomgang.

Brukermedvirkning i praksis, og en oppsummering og informasjon om den kommende anskaffelsen var andre poster på agendaen.

Se presentasjonene på Doffin/Mercell