logo Helse Sør-Øst

Medvirkning knyttet til planlegging av nybygg på Aker og Gaustad

Ansatte og brukerrepresentanter har viktige stemmer inn i planleggingen av nye bygg på Aker og Gaustad. Til sammen 350 personer er med i fokusgrupper for å bidra til en best mulig utbyggingsløsning for de to sykehusene.

Publisert 23.03.2018


Medvirkning er en viktig del av prosjektorganiseringen i de to prosjektene. Oslo universitetssykehus har derfor etablert et opplegg for medvirkning og oppfølging i konseptfasen gjennom fokusgrupper. Formålet er «å sikre en god forankring av løsninger, arbeid med utvikling av konsepter og tilhørende driftsmodeller og driftseffektivisering. Medvirkningsprosessen skal involvere ansatte, brukere, ansattes organisasjoner og vernetjenesten slik at Helse Sør-Øst RHF sine prinsipper for medvirkning blir ivaretatt» heter det i prosjektmandatet for konseptfasen.

Les hele saken på Oslo universitetssykehus' nettside