logo Helse Sør-Øst

Mer smittevernutstyr på vei til sykehus og kommuner

Det har de siste dagene kommet flere forsendelser med smittevernutstyr til Norge.

Publisert 29.04.2020
Sist oppdatert 07.05.2020

Forsendelsene har gjennomgått kvalitetskontroll både av erfarne fagfolk i Helse Sør-Øst og gjennom testing ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er viktig for både helsepersonell og pasienter at smittevernutstyret er trygt og holder de standarder som er satt.

Det som nå er på vei ut til helseforetak/sykehus og kommuner er følgende:

 • 2.250.000 munnbind
 • 1,8 millioner par hansker
 • 27.000 smittefrakker
 • 140.000 åndedrettsvern
 • 81.000 øyebeskyttelser
 • 71.000 smittedrakter
 • 210.000 operasjonsluer
 • 3.200 stellefrakker

 

Tidligere har følgende smittevernutstyr blitt sendt ut fra nasjonalt lager:

 • 10 millioner munnbind
 • 3 millioner par hansker
 • 635.000 smittefrakker
 • 400.000 åndedrettsvern
 • 315.000 øyebeskyttelser
 • 185.000 smittedrakter
 • 16.000 operasjonsluer

Helse Sør-Øst RHF vil understreke at det er viktig at smittevernutstyr brukes i henhold til retningslinjer fra Folkehelseinstituttet- se; råd til helsepersonell om hvordan man reduserer behovet for smittevernutstyr. Rådene gjelder både kommune- og spesialisthelsetjenesten.