logo Helse Sør-Øst

Mer tid til pasientene

Utprøving av lukket legemiddelsløyfe med pasientspesifikke endoser viser at sykepleierne opplever å bruke mindre tid på å håndtere legemidler - tid som i stedet kan brukes på pasientene.

Publisert 14.10.2022
Sist oppdatert 16.01.2023
Nærbilde av helsearbeider som skanner armbånd til pasient
​Sengeposter og sykehusapotek på Sykehuset Østfold, Akershus universitetssykehus og på Sykehuset Telemark har deltatt i utprøvingen. Hensikten har vært å innhente erfaringer med pasientspesifikke modeller og å teste ut nye arbeidsprosesser blant sykepleiere. Resultatene skal brukes i det videre arbeidet med regional standard for lukket legemiddelsløyfe i Helse Sør-Øst.  

Mer tid og mi​ndre stress 

Utprøvingene viser at både medisinske og kirurgiske sengeposter egner seg for pasientspesifikke endoser. 
 
– Sykepleier opplever blant annet at de bruker mindre tid på å klargjøre og administrere legemidler. De sparer også tid på bestilling og mottak av tilleggsbestillinger. Totalt sett blir det mer tid til pasienten og mindre stress i hverdagen, sier Silje Eidsli i prosjektet lukket legemiddelsløyfe.  

Samtidig viser utprøvingen at det trengs en mobil løsning for å effektivisere skanning og dokumentasjon av legemidler i kurveløsningen. Det er også behov for integrasjon mellom endosepakkemaskin og kurveløsning. 

Godt endringsarbeid er avgjørende 

Innføringen av lukket legemiddelsløyfe krever at ansatte jobber på nye måter. Her har også utprøvingen gitt viktige erfaringer. 

– Vi ser blant annet at det er helt avgjørende at linjelederne tar eierskap til og er pådriver for at endringen gjennomføres i egen enhet. En annen viktig suksessfaktor er at det settes av tid til grundig opplæring og at man er tydelig på både fordeler og ulemper ved de nye arbeidsprosessene, sier Eidsli.