logo Helse Sør-Øst

Millionstøtte til prosjekt for persontilpasset kreftbehandling

Oslo universitetssykehus skal lede et stort EU-prosjekt om persontilpasset kreftbehandling. Målet er rimelig tilgang til presisjonsmedisin som forlenger livet med best mulig kvalitet for alle kreftpasienter.

Publisert 25.04.2023
Sist oppdatert 28.04.2023
Bilde av hånd som sorterer prøveglass

EU-kommisjonen har godkjent prosjektet «Precision Cancer Medicine Repurposing System Using Pragmatic Clinical Trials, PRIME-ROSE». Prosjektet starter offisielt 1. juli og finansieres med om lag 66 millioner kroner.

–​ Det er imponerende og svært gledelig at norske forskere spiller en så sentral rolle i arbeidet med persontilpasset kreftforskning i Europa.  Det er viktig for tilgangen til best mulig behandling for norske pasienter, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Prosjektet skal ledes av professor Kjetil Taskén, leder for Institutt for kreftforskning ved Oslo universitetssykehus Kreftsenter. Han er begeistret for mulighetene dette prosjektet åpner opp for.

– Vi ser virkelig frem til å utvide og utvikle fellesskapet av kliniske studier, jobbe med deres innvirkning og fremskynde implementering av presisjonsmedisin innen kreft over hele Europa, sier Taskén.

Han mener at dette vil styrke arbeidet som allerede har blitt gjort i Norge med innføring av presisjonsmedisin i kreft.
– PRIME-ROSE er et ambisiøst prosjekt som kun er mulig gjennom felles innsats fra mine kollegaer i alle de 24 involverte partnerinstitusjonene, sier Taskén.

Les mer om studien på nettsidene til Oslo universitetssykehus.