logo Helse Sør-Øst

Nå starter bygging på Radiumhospitalet

Styret i Helse Sør-Øst RHF har 21. november godkjent forprosjektrapporten for nytt klinikkbygg og protonsenter ved Radiumhospitalet.

Publisert 25.11.2019
Sist oppdatert 23.04.2021
En by med mange bygninger

- Dette er en viktig del av videreutviklingen av Oslo universitetssykehus med nye bygg, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus. - Det er på høy tid at vi får fornyet bygningsmassen på Radiumhospitalet, der de eldste bygningene er i meget dårlig forfatning.

Fremtidig virksomhetsmodell for Radiumhospitalet innebærer en samling av kreftbehandling, inkludert all onkologi og kirurgi innen brystkreft, prostatakreft og gynekologisk kreft. Bryst- og prostatakreftbehandlingen som i dag foregår på Aker, Ullevål og Radiumhospitalet vil samles på Radiumhospitalet. Behandling av sarkom (kreft i benvev og bløtvev) og lymfekreft (eksklusivt abdominalt sarkom og høyrisikopasienter), øre-, nese- og halskreft og melanom/hudonkologi inngår også i den fremtidige virksomhetsmodellen for sykehuset. Det samme gjelder medikamentell kreftbehandling og strålebehandling på regionnivå. Radiumhospitalet skal også ivareta lokalsykehusfunksjonen for kreftpasienter fra de bydelene som i fremtiden skal sokne til Gaustad.

Protonbehandling er en ny type strålebehandling som skiller seg fra konvensjonell strålebehandling med fotoner. Protonbehandling gir en mer gunstig fordeling av stråledosene i pasienten, med mindre bestråling av friskt vev. Dette reduserer følgeskader og langtidsbivirkninger fra strålebehandling, slik at flere kan leve et normalt liv etter kreftsykdom. Protonstråling vil først og fremst være et tilbud for barn og unge og pasienter med hode/halskreft.
 
Radiumhospitalet vil være et elektivt kreftsykehus med lokale, regionale og nasjonale funksjoner, i tillegg til funksjoner innen forskning og innovasjon. Syv eksisterende bygg på tomten er revet for å gi plass til nytt klinikkbygg og protonsenter.

Oppstart av byggearbeidene skjer allerede over nyttår, og bygget vil stå ferdig mot slutten av 2023. Protonutstyret vil gradvis tas i bruk fra 2023 til 2024. De nye byggene utgjør 44. 259 m2 og vil sammen med gjenværende bygg fremstå som ett sykehus.

Styresak 097-2019

Protokoll fra styremøtet 21. november

Nyhetsbrev

Helse Sør-Øst RHF sender jevnlig ut et nyhetsbrev. Du kan bli abonnent og få nyhetsbrevt direkte i din e-post. Nyhetsbrevet er en samling av aktuelle saker fra det regionale helseforetaket og også fra helseforetak i vår region.
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
Illustrasjon