logo Helse Sør-Øst

Norges første protonbygg er ferdig støpt

Byggingen av nytt klinikk- og protonbygg nådde nylig en stor milepæl da den siste støpen av de nye byggene ble gjennomført. Milepælen markerer at ansatte, pasienter og besøkende av Radiumhospitalet nå er et steg nærmere nytt sykehus. 

Publisert 21.12.2022
Sist oppdatert 11.01.2023


Råbygget til nytt klinikk- og protonbygg sett ovenfra

Råbygget til nytt klinikk- og protonbygg sett ovenfra.

Det er ​lagt ned en stor innsats i etableringen av råbyggene til det nye sykehuset, og nå har bygget fått sin fulle høyde og form.

Hvilken innsats må til for å få ferdige råbygg? 

Totalt for hele nytt klinikk- og protonbygg på 44 259 mer det ...

  • ... produsert ca. 160 000 timeverk - det er rundt 90 årsverk
  • ... støpt ca. 33 000 m​betong - det er omtrent 4 200 betongbiler
  • ... tatt imot ca. 1000 semitrailere med armering og forskalingsmateriell​

​Markering av siste stø​p av protonbygg ​

​Etter litt over åtte måneder med betognarbeider ble protonbygget på Radiumhospitalet ferdig støpt 24. november 2022. Den siste støpen på protonbygget markerte siste støp for hele sykehuset, og det ble feiret med alle 400 som jobber på byggeplassen, sammen med representanter fra sykehuset og byggherre. 

Ansatte markerer at råbygget er ferdig støpt

Markering av ferdig støpt råbygg i protonbygget.

– Ca. 2000 kvadratmeter fotavtrykk og flere meter tykke betongmurer som skal huse protonanlegget, er nå på plass og det er stort for oss. Det har vært et tett samarbeid mellom byggherre, entreprenøren HAB, sykehuset og utstyrsleverandøren. Sammen har vi fått dette til å gli bra, og nå feirer vi denne viktige milepælen, sa områdeleder proton, Mona Nyberg fra prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF. 

Ansatte feirer med å spise kake

Mona Nyberg deler ut kake til alle på markeringen.

​​Kvalitetssikring gjennom hele prosessen

Støpningen av protonbygget har hatt strenge krav som har blitt tett fulgt opp av eksperter gjennom hele støpe-perioden. En av disse ekspertene er strålingsfysiker Kristin Ramberg i prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF. 

– I protonbygget er det støpt vegger med tykkelse opp til 3,5 meter, i disse veggene går det rør og føringer og alt skal plasseres perfekt i forhold til det store utstyret som kommer. Vi har forberedt oss før hver støp og kvalitetssikret alle gjennomføringer i bygget, både underveis og i etterkant for å sørge for at alt er riktig, forklarer Ramberg. 

Strålingsfysiker Kristin Ramberg med blå hjelm

Kristin Ramberg på støpestarten i mars 2022.

​Eivind Rørvik er strålevernkontakt i Oslo universitetssykehus HF (OUS) og har fulgt byggingen i tett samarbeid med Kristin Ramberg.

– Jeg er ansvarlig fra sykehusets side for å sørge for at strålevernet er ivaretatt. Det handler om at de som skal jobbe eller være på besøk her skal være trygge, samtidig som vi skal levere god behandling til pasioentene, sier Rørvik. 

​Forbereder seg til pasientbehandling

Før Radiumhospitalet kan starte opp pasientbehandlingen i de nye byggene er det flere ting som gjenstår, både på byggeplassen, men også internt i OUS. Avdeling for medisinsk fysikk i OUS har vært med i prosessen fra starten: 
– Vi ser frem til å starte opp pasientbehandling i desember 2024. Før det har vi mye arbeid som skal gjennomføres, men vi er allerede godt i gang med forberedelser, forklarer Jan Rødal, avdelingsleder i avdeling for medisinsk fysikk. 

– Vi har et godt samarbeid med byggherre og entreprenør i reisingen av bygget, og vi har god tru på at dette blir bra. All planleggingsaktivitet for stråleterapi på Radiumhospitalet blir samlet i de nye byggene, og det blir godt å flytte fra gamle og dårlige lokaler over i moderne og godt tilrettelagte arealer, avslutter han. 

Protonutstyret installeres i 2023

Syklotronen som skal til Radiumhospitalet er allerede ferdig produsert, og det er et svært teknisk avansert utstyr. Derfor er protonbygget nøye planlagt og tilpasset dette utstyret. 

​Håkon Andresen, fra utstyrsleverandøren Varian, var også til stede under markeringen av den siste støpen på protonbygget: 

– Det har vært gøy å se hvor langt bygget har kommet og hvor fint det har blitt. Nå skal det bygges videre i omtrent syv måneder før Varian skal begynne å installere utstyret. Vi er veldig stolte over å få være med på dette prosjektet. Det er et viktig skritt for kreftbehandling i Norge og vi gleder oss til å se dette feridg, sier Andresen som er regionleder i Varian Proton Nord-Europa.

Håkon Andresen fra Varian snakker til de oppmøtte på markeringen

Håkon Andresen fra Varian snakker til de oppmøtte på markeringen.

Protonterapisystemet består av en syklotron som genererer protoner som sendes ut i en hastighet på to tredjedeler av lysets hastughet. Protonene ledes av magneter inn til tre behandlingsrom, hvor pasientene skal få kreftbehandling med protonterapi.

Karsten Rydén-Eilertsen, seksjonsleder for seksjon Protonterapi fysikk i OUS, skal lede arbeidet med å ta imot utstyret sammen med en gruppe fysikere som skal ha dette som sitt kjerneområde: 

– I første omgang skal vi ta imot utstyret sammen med Varian, måle det og karakterisere strålingsegenskapene til protonstrålen, og til slutt godkjenne utstyret for bruk til pasientbehandling. Sammen med klinikere og stråleterapeuter vil vi så utvikle behandlingsprosedyrer for hvordan vi skal behandle pasientene. Det ser vi frem til, det blir spennende forklarer Rydén-Eilertsen. 

Flere milepæler for bygget

Gjennom 2022 har naboer og forbipasserende av byggeplassen vært vitne til synlig fremgang for de nye byggene til Radiumhospitalet. Gangforbindelsen mellom det nye bygget og det eksisterende Forskningsbygget er reetablert og arbeider  med montering av fasadene er godt i gang. Fasadearbeidene vil være ferdig i løpet av første halvår 2023, frem til da vil det bli mer og mer synlig hvordan bygget skal se ut når det står ferdig i 2024.  ​

Gangforbindelsen mellom det nye bygget og det eksisterende Forskningsbygget blir heist på plass

Gangforbindelsen mellom det nye bygget og det eksisterende Forskningsbygget ble heist på plass i en del.

Råbygg Nytt klinikk- og protonbygg

Monteringen av fasaden er i gang på råbygget.