logo Helse Sør-Øst

Ny avtale om transport av laboratorieprøver er inngått

Norske sykehus har inngått en transportavtale for laboratorieprøver med Posten Norge AS, som erstatning for A-postordningen som faller bort ved nyttår.

Publisert 21.11.2017

​Etter at det ble klart at A-postordningen blir avviklet ved nyttår, har Sykehusinnkjøp HF jobbet med å få på plass avtale om alternativ transport av laboratorieprøver fra legekontorer til sykehusene.

Les mer på Sykehusinnkjøps nettsider.