logo Helse Sør-Øst

Ny kreftmedisin med god effekt

Overlege Inger Johanne Zwicky Eide ved Drammen sykehus har studert effekten av en ny medisin, som viser seg å ha god nytte for personer med en sjelden type lungekreft.

Publisert 21.06.2023
Sist oppdatert 21.08.2023
En person som smiler for kameraet
DOKTORGRAD. Overlege Inger Johanne Zwicky Eide ved Drammen sykehus har studert effekten av en ny kreftmedisin i sitt doktorgradsarbeid.

Pasienter med en variant av lungekreft som har en spesiell mutasjon i genet som koder for vekstreseptoren EGFR, får livsforlengende behandling med tabletter målrettet mot vekstreseptoren. Imidlertid vil de fleste utvikle resistens mot disse medisinene og få ny sykdomsutvikling. I over halvparten av tilfellene skyldes dette at det oppstår en resistensmutasjon.


I doktoravhandlingen «Novel EGFR-directed therapy – a clinical study» har overlege Inger Johanne Zwicky Eide ved Onkologisk poliklinikk på Drammen sykehus studert effekten av en ny medisin – osimertinib - for denne typen lungekreft, når pasientene har utviklet resistens mot den første behandlingen.

 

Les mer på nettsiden til Vestre Viken