logo Helse Sør-Øst

Ny nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Helse Sør-Øst RHF og sykehusene i regionen lanserte ny, felles nettløsning 1. november. - Den nye nettløsningen til sykehusene blir en del av sykehuset, en del av pasientreisen og en del av behandlingen. Dette er et viktig steg for å nå målet om å skape pasientens helsetjeneste, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Sør-Øst RHF, Gunn Kristin Sande.

Publisert 02.11.2016

​Med prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» har alle landets helseforetak flyttet nettsidene sine til helsenorge-plattformen. Alle helseforetakene har fått felles design, struktur, innholdsstrategi og publiseringsløsning for sine nye nettsider.

  • Nettsidene til sykehusene skal gjøre det enkelt for pasienter og pårørende å finne kvalitetssikret informasjon om sykdom og behandling.
  • Nettsidene til Helse Sør-Øst RHF forteller hva slags samfunnsoppdrag helseregionen utfører, hvordan den løser oppdraget og hva slags resultater som oppnås.
  • Sykehuspartner og Sykehusapotekene får også nye nettsider som klargjør hvilke oppgaver de har og hvilke tjenester de utfører innenfor spesialisthelsetjenesten.

Pasientens helsetjeneste på nett

Prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» er et samarbeid mellom de regionale helseforetakene og Direktoratet for e-helse, som har pågått siden 2014.  Noe av det første prosjektgruppen gjorde, var å spørre 150 pasienter, pårørende og fagfolk om hva slags informasjon de ville finne på internett. «Hva skjer med meg før, under og etter behandling?» pekte seg tidlig ut som et spørsmål prosjektet måtte besvare på sykehusenes nettsider. Pasienter og pårørende sa at de vil finne helhetlig informasjon om pasientforløpet, uten at de trenger å vite noe om hvordan sykehuset er organisert eller hvordan ansvaret for de ulike delene av behandlingen er fordelt. Prosjektet lærte også at pasienter og pårørende ikke skiller mellom medisinsk og praktisk informasjon – de vil ha svar på alt, i riktig kontekst.

Tilbakemeldingene fra brukerne ble sentral for den konseptretningen som prosjektet jobbet fram. Konseptet til sykehusenes nettløsning tar utgangspunkt i at all pasientrettet informasjon relatert til spesialisthelsetjenesten, sirkler rundt det som pasienten er mest opptatt av: sykdom og behandling.

- Kommunikasjonsfolk og fagfolk ved sykehusene har samarbeidet tett i dette prosjektet. Fagfolkene har bidratt med fagkunnskap og kvalitetssikring av innholdet, mens kommunikasjonsfolkene har sørget for at informasjonen er lett tilgjengelig og forståelig for brukerne, sier Sande.

Nominert til internasjonal pris

«Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» var i høst nominert til Digital Communication Awards 2016. Digital Communication Awards hedrer prestasjoner, kampanjer og strategier innen digital kommunikasjon. I år var det over 700 innsendte bidrag i 35 kategorier. Prosjektet var nominert i kategorien «Website».

- Det var gøy at prosjektet fikk internasjonal oppmerksomhet! Nominasjonen var en stor seier i seg selv for alle som jobber med dette, sier Christin Nyland, regional koordinator for prosjektet og påtroppende leder for nasjonalt redaksjonsråd.