logo Helse Sør-Øst

Nye avtaler om kjøp av helsetjenester fra private – Helse og arbeid

Helse Sør-Øst RHF har inngått rammeavtaler med private leverandører om kjøp av helsetjenester innen Helse og Arbeid, herunder psykisk helsevern, arbeidsrettet poliklinisk behandling for angst og depresjon, og for arbeidsrettet rehabilitering, dag- og døgnopphold. 

Publisert 30.09.2022
Sist oppdatert 16.01.2023

De nye rammeavtalene erstatter tidligere avtaler innen området Helse og arbeid og er inngått etter en anbudskonkurranse. Det er inngått avtaler for begge fagområder i alle sykehusområder i regionen, slik at det er en geografisk spredning av tilbudene både innen psykisk helsevern og arbeidsrettet rehabilitering. For begge avtaler gjelder fritt behandlingsvalg, og pasientene kan benytte seg av tilbudene på tvers av sykehusområdene.

Ved arbeidsrettet behandling skal pasientens arbeidssituasjon og jobbmestring kartlegges. Ved sykefravær, nedsatt arbeidsevne og for personer uten arbeidsforhold skal det utarbeides en plan for gradvis tilbakeføring til jobb i samarbeid med fastlege/ primærhelsetjeneste, NAV, og eventuelt arbeidsgiver.

Psykisk helsevern -  arbeid​srettet poliklinisk behandling for angst og depresjon

Målgruppen for behandlingen er personer fra fylte 18 år med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Tilbudet omfatter individuell arbeidsrettet poliklinisk behandling for angst og depresjon, hvor behandling gis i form av polikliniske konsultasjoner. Behandlingstilbudet omfatter ikke innleggelse til døgnopphold. 
Henvisning til tilbudet skal rettighetsvurderes av helseforetak/sykehus ved DPS. Når pasient er gitt rett til nødvendig helsehjelp, oversendes henvisning til privat leverandør med avtale. 

Det er inngått avtale med en leverandør: Norsk Arbeidshelse AS. 
Norsk Arbeidshelse AS har leveringsadresse i disse områdene:
 • Sykehusområde Akershus og Østfold, leveringsadresse i Sarpsborg, Askim og Ski
 • Sykehusområde Oslo og Vestre Viken, leveringsadresse i Oslo
 • Sykehusområde Innlandet, leveringsadresse i Hamar og Lillehammer
 • Sykehusområde Telemark og Vestfold, leveringsadresse i Porsgrunn og Tønsberg
 • Sykehusområde Sørlandet, leveringsadresse i Arendal og Kristiansand

 • Arbeidsrettet rehabilitering, dag- og døgno​pphold

  Målgruppen for behandlingen er personer fra fylte 18 år med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. 
  Tilbudet omfatter hoveddiagnoser innen somatikk og muskel-skjelettlidelser, med eventuell tilleggsproblematikk som psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. Behandling gis i form av dag- og døgnopphold.

  Pasienter kan henvises fra de med henvisningsrett i primærhelsetjenesten via Regional koordinerende enhet (RKE), eller fra helseforetak/sykehus.
  Det er inngått avtaler med følgende leverandører på døgnopphold:

 • Sykehusområde Østfold; Stiftelsen Catosenteret og Unicare Bakke AS
 • Sykehusområde Akershus og Innlandet; Stiftelsen Hernes Institutt og Skogli Helse og Rehabilitering AS
 • Sykehusområde Vestre Viken; Vikersund Bad og Rehabiliteringssenter AS og Unicare Fram AS
 • Sykehusområde Telemark og Vestfold; Rehabiliteringssenteret AiR AS
 • Sykehusområde Sørlandet; Sørlandet Rehabiliteringssenter Eiken AS

 • Det er inngått avtaler med følgende leverandører på dagopphold:
 • Sykehusområde Østfold; Stiftelsen Catosenteret og Unicare Bakke AS
 • Sykehusområde Akershus og Innlandet; Falck Norge AS og Unicare Steffensrud AS
 • Sykehusområde Vestre Viken; Vikersund Bad og rehabiliteringssenter AS og Unicare Norge AS Friskvern
 • Sykehusområde Oslo; Rehabiliteringssenteret AiR AS og Falck Norge AS
 • Sykehusområde Sørlandet; Sørlandet Rehabiliteringssenter Eiken AS

 • Rammeavtaler og ytelses​avtaler

  Rammeavtalene for begge anskaffelser gjelder i perioden 01.01.2023 til 31.12.2026, med mulighet for videre opsjon.

  Omfanget eller volum av tjenestene fastsettes gjennom årlige ytelsesavtaler med den enkelte leverandør. Ytelsesavtalene publiseres årlig på nettsidene til Helse Sør-Øst RHF.

  Avtalene med private leverandører er et viktig supplement til tjenestene Helse Sør-Øst gir i egne helseforetak og private ideelle sykehus vi allerede har avtaler med.   ​Avtaler ​psykisk h​el​​seve​rn​​

  Avtaler rehabi​​​​​lit​​ering​