logo Helse Sør-Øst

Nye avtaler om kjøp av helsetjenester fra private leverandører

Helse Sør-Øst RHF har inngått avtaler med private leverandører om kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester innen 10 ulike fagområder. Anskaffelsen gir økt valgfrihet for pasientene og bidrar til nødvendig kapasitet i regionen. 

Publisert 19.12.2022
Sist oppdatert 11.01.2023
Helsepersonell i hvite klær signerer
- Avtalene med private leverandører er et supplement til tjenestene vi gir i egne helseforetak og de ideelle sykehusene vi allerede har avtaler med. Gjennom de nye avtalene øker vi kapasiteten på områder der det er behov for det og vi styrker tilbudet til pasientene og gir de valgfrihet, sier Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Avtalene gjelder behandling innenfor fordøyelsessykdommer, gastrokirurgi, hjertesykdommer, hud, klinisk nevrofysiologi, nevrologi, ortopedi, urologi, øre-nese-hals og øye. 

De nye rammeavtalene erstatter tidligere avtaler om kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester og er inngått etter en anbudskonkurranse. Avtalene omfatter 10 ulike fagområder, med et samlet volum på inntil 33 300 konsultasjoner/behandlinger. I tillegg kommer etterkontroller ved flere av behandlingsforløpene. 

Fagområdene som er inkludert i anskaffelsen, omfatter de fleste av fagområdene innenfor somatikk, som inngår i dagens godkjenningsordning innen fritt behandlingsvalg, herunder hjerteutredninger og mage-tarm undersøkelser som har vært av de mest benyttede tjenestene innen fritt behandlingsvalg. 

Helse Sør-Øst RHF mottok tilbud fra 14 ulike tilbydere, og det er nå inngått avtale med 9 av disse innenfor ett eller flere fagområder. Tilbyderne har først blitt vurdert om de oppfyller kravene til kvalitet, deretter har de blitt rangert på bakgrunn av pris. Flere av leverandørene vil levere tjenester fra flere lokalisasjoner i regionen.

Oversikt over leverandører innen ulike fagområder​​Fagområder​

​Leverandører​

1
Fordøyelsessykdommer​
​Medi3 Oslo AS
Colosseumklinikken Medisinske Senter AS
Sykehuset Oslo Øst AS
​2.1
​Gatrokirurgi
​Colosseumklinikken Medisinske Senter AS
LHL-Sykehuset Vestfold
Medi3 Oslo AS
​2.2
​Gastrokirurgi - pilonidalssykdom
​LHL- Sykehuset Vestfold
Colosseumklinikken Medisinske Senter AS
3
​​Hjertesykdommer
​Colosseumklinikken Medisinske Senter AS
A-Medi AS
Sykehuset Oslo Øst AS
​4
​Hud​
​ Volvat Medisinske Senter AS
Dr. Dropin AS
LHL-Sykehuset Vestfold
5
​Klinisk nevrofysiologi

​EEG Labratoriet AS
​6
​Nevrologi​
​Colosseumklinikken Medisinske Senter AS
LHL-Sykehuset Vestfold
Volvat Medisinske Senter AS
7
​​Ortopedi
​LHL-Sykehuset Vestfold
Aleris Helse AS

​8
​Urologi
​Sykehuset Oslo Øst AS
Aleris Helse AS
Volvat Medisinske Senter AS

​9.1
​Øre-nese-hals
​Aleris Helse AS
Volvat Medisinske Senter AS

​9.2
​Øre-nese-hals (søvnapné)
​LHL-Sykehuset Vestfold
Aleris Helse AS

10
​​Øye
​LHL-Sykehuset Vestfold
Volvat Medisinske Senter AS

Årlige ytelsesavtaler om anta​​ll behandlinger

Rammeavtalene gir de overordnede rammene for kjøp av tjenesten, mens omfanget av tjenester kan økes eller reduseres gjennom ytelsesavtaler som inngås for hvert år. Rammeavtalene gjelder fra 1.1.2023 og kan forlenges i inntil åtte år. Ytelsesavtalene som er inngått for 2023 innebærer en betydelig økning i antall konsultasjoner og behandlinger sammenlignet med de to foregående årene. Det er inngått ytelsesavtaler for om lag 120 millioner kroner årlig. 

Les mer​
Rammeavtale for kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester (PDF)Kravspesifikasjon - Kvalitetskrav stilt til tjenestene (PDF)
Ytelsesavtaler- Oversikt over innh​​old/volum per leverand​​ør