logo Helse Sør-Øst

Nye leger skal tas bedre imot

Sykehusene i Helse Sør-Øst innfører en fadderordning for nye leger. Målet er at legene skal tas bedre imot og få tettere oppfølging når de starter i jobben på et sykehus.

Publisert 16.06.2024
Fadderansvarlige ved flere av sykehusene i Helse Sør-Øst
Fra venstre: Oda Hartz (Sykehuset Innlandet, Elverum), Iselin Jarness Tobiassen (Vestre Viken, Kongsberg), Reidun Weronica Tellefsen (Sørlandet sykehus, Arendal), Cathrine Kristoffersen (prosjektleder), Axel Emil Holland Nissen-Lie (Vestre Viken, Bærum), Johannes Vederhus (Sørlandet sykehus, Kristiansand) og Christian Thomas Brøgger Gabrielsen (Vestre Viken, Drammen).

18 av sykehusene i Helse Sør-Øst innfører fadderordningen, og i første omgang blir ordningen etablert ved de medisinske avdelingene. – Responsen har vært svært god, og det er stort ønske om å legge forholdene bedre til rette for nye leger, sier prosjektleder Cathrine Kristoffersen.

Hun så et klart behov for bedre velkomst, praktisk opplæring og kollegial støtte som lege i spesialisering (LIS) ved Sykehuset i Vestfold. 
– Som nyansatt og fersk LIS er det mange som har høye forventninger til eget arbeid, samtidig som man er relativt uerfaren. Da er det viktig at den nye legen får god praktisk opplæring og opplever å være velkommen, sier Kristoffersen.

Portrett av prosjektleder Cathrine Kristoffersen
Prosjektleder Cathrine Kristoffersen


Hun mener det er større sjanse for å plukke opp utfordringer på et tidligere tidspunkt når det er en fadder som følger opp. 
– Når den nyansatte legen blir kjent med en mer erfaren lege, er terskelen lavere for å stille «de dumme spørsmålene», sier Kristoffersen.

Hun presiserer at fadderen ikke skal overta ansvaret til verken ledere eller tillitsvalgte, men være en person man kan stille spørsmål til og be om råd hos.
– Fadderordningen er av LIS, for LIS og med LIS, sier Cathrine Kristoffersen.

Ordningen styres av en frikjøpt fadderansvarlig LIS sammen med frivillige faddere. Fadderne er erfarne LIS-er.

Det er laget en egen prosedyre som skal sikre at oppfølgingen blir lik for alle. Fadderordningen består av fire deler:

  • Fadderansvarlig informerer den nye legen om ordningen to uker før oppstart.
  • Fadder er sammen med den nye legen hele første arbeidsdag.
  • Fadder kontakter den nye legen etter to uker.
  • Fadder kontakter legen etter et halvt år.

Målet er å gjøre oppstarten bedre for de nye legene og sørge for tilgang på kollegial støtte. Legene skal føle seg velkomne, få hilst på nye kollegaer, få nyttig informasjon om sykehuset og rollen som LIS.

– Dette er ting jeg savnet selv, sier Kristoffersen. 

Hun mener at fadderordningen bidrar til å skape større trygghet. 
– Det er høyt tempo og ofte stor arbeidsbelastning, som kan føre til at opplæringen prioriteres ned. Denne ordningen sikrer en god oppstart med nødvendig og grunnleggende opplæring på en strukturert måte, mener Kristoffersen.

Hun jobber nå i en 50 prosent stilling som prosjektleder i Helse Sør-Øst RHF. Jobben hennes er å oppmuntre sykehusene til å etablere liknende ordninger for nye leger og koordinere arbeidet til de fadderansvarlige. 

Det er avgjørende at sykehusene legger godt til rette for nye ansatte
Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF

Kristoffersen presiserer likevel at dette alene ikke er løsningen på rekrutteringsproblemene ved sykehusene, men et lite skritt i riktig retning. 

– Utdannelse og veiledning må prioriteres når vi snakker om rekrutteringsproblemer. Det kan øke sannsynligheten for at legene blir værende, sier Cathrine Kristoffersen.

Å beholde og rekruttere helsepersonell er en svært viktig oppgave for sykehusene i Helse Sør-Øst. 
– Fadderordningen er ett av flere tiltak, og det er avgjørende at sykehusene legger godt til rette for nye ansatte, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt. 

– Vi må innrømme at vi ikke har vært flinke nok til å ta imot og følge opp nyansatte. Vi håper fadderordningen er ett av flere skritt i riktig retning, sier Rootwelt.

Flere sykehus i Helse Sør-Øst er allerede i gang med å utvide ordningen til flere avdelinger, og det er også sykehus i andre deler av landet som vurderer å innføre fadderordningen.