logo Helse Sør-Øst

Nye styrer i helseforetakene

Styret i Helse Sør-Øst RHF har i dag oppnevnt nye styrer for helseforetakene i regionen for perioden 14. februar 2018 til februar 2020.

Publisert 01.02.2018

Styret i Akershus universitetssykehus HF

Styreleder

Stener Kvinnsland - NY som styreleder

Nestleder

Morten Dæhlen - NY

Styremedlem

Sven Ole Fagernæs - NY

Nita Kapoor - Gjenvalg

Hanne Tangen Nilsen - NY

                       

Styret i Oslo universitetssykehus HF

Styreleder

Gunnar Bovim - Gjenvalg

Nestleder

Anne Carine Tanum - Gjenvalg

Styremedlem

Marianne Andreassen - Ny

Berit Kjøll - Gjenvalg

Svein Stølen - Gjenvalg

 

Styret i Sunnaas sykehus HF

Styreleder

Toril B. Ressem - Gjenvalg

Nestleder

Anders Hennum - NY som nestleder

Styremedlemmer

Lisbeth Sommervold - NY

Karen Junker - Gjenvalg

Tor Åm - Gjenvalg

 

Styret i Sykehusapotekene HF

Styreleder

Kari Olrud Moen - NY

Nestleder

Halfrid Waage - Gjenvalg

Styremedlemmer

Anne Karlsen - NY

Michael Vester - NY

Øistein Winje - NY

 

Styret i Sykehuset i Vestfold HF

Styreleder

Per Christian Voss - NY

Nestleder

Arne Bredvei - Gjenvalg

Styremedlemmer

Charlotte Haug - NY

Hans August Hansen - Gjenvalg

Kirsti Been Tofte - Gjenvalg

 

Styret i Sykehuset Innlandet HF

Styreleder

Anne Enger - Gjenvalg

Nestleder

Tor E. Berge - Gjenvalg

Styremedlemmer

Kaija Eide Drønen - Gjenvalg

Maren Kyllingstad - Gjenvalg

Kjell-Petter Tønnesen - Gjenvalg

 

Styret i Sykehuset Telemark HF

Styreleder

Per Anders Oksum - Gjenvalg

Nestleder

Marit Kasin - Gjenvalg

Styremedlemmer

Kari Dalen - Gjenvalg

Nils Kristian Bogen - Gjenvalg

Folke Sundelin - Gjenvalg

 

Styret i Sykehuset Østfold HF

Styreleder

Marianne Nordby Fålun - NY som styreleder

Nestleder

Petter Brelin - Gjenvalg

Styremedlemmer

Ketil Solbakke - NY

Nina Tangnæs Grønvold - Gjenvalg

Gro Seim - Gjenvalg

 

Styret i Sykehuspartner HF

Styreleder

Morten Thorkildsen - Gjenvalg

Nestleder

Anne Kari Lande Hasle - Gjenvalg

Styremedlemmer

Just Ebbesen - Gjenvalg

Eivind Gjemdal - Gjenvalg

Anita Schumacher - Gjenvalg

 

Styret i Sørlandet sykehus HF

Styreleder

Camilla Dunsæd - Gjenvalg med funksjonsperiode til 30.08.2018

Nestleder

Kjell Pedersen-Riise - Gjenvalg

Styremedlemmer

Anne Halvorsen - Gjenvalg

Morten Noreng - NY

Tone Midttun - Gjenvalg

 

Styret i Vestre Viken HF

Styreleder

Torbjørn Almlid - Gjenvalg

Nestleder

Margrethe Snekkerbakken - NY som nestleder

Styremedlemmer

Thorkild Bjørnson - NY

Geir Kåre Strømmen - Gjenvalg

LEDIG - NY