logo Helse Sør-Øst

HELSELOGISTIKKLØSNINGER PRØVES UT:

Mål om mer pasienttid og mindre venting

Enkeltavdelinger ved helseforetak i Helse Sør-Øst skal prøve ut ulike løsninger for helselogistikk. Styret for Helse Sør-Øst RHF ga i møte 22. april klarsignal for å gå videre med arbeidet. Enkeltavdelinger ved helseforetak i Helse Sør-Øst skal prøve ut ulike løsninger for helselogistikk. Styret for Helse Sør-Øst RHF ga i møte 22. april klarsignal for å gå videre med arbeidet.

Publisert 21.04.2021
Sist oppdatert 15.05.2023
En sykepleier som sjekker en pasient

Helselogistikk handler om å få til bedre flyt i pasientbehandlingen, slik at både pasienter og medarbeidere på sykehusene slipper unødvendig venting og kan disponere tiden på en bedre måte. Pasienter skal blant annet kunne sjekke inn og betale selv, og interne bestillinger av for eksempel vask- og portørtjenester skal formidles direkte til riktig medarbeider. Videre legger løsningene til rette for bedre intern kommunikasjon, blant annet ved direkte varsling på mobil. 

Vedtaket i styret i Helse Sør-Øst RHF betyr at utprøvingen starter på enkeltavdelinger ved fire helseforetak: Oslo universitetssykehus, Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark. 
 
- Det blir bra å få på plass løsninger som gjør at vi kan bruke mindre tid på administrative oppgaver og mer tid på pasientbehandling, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Mange av helseforetakene ønsker å ta i bruk løsningene som ligger inne i helselogistikk. Den regionale løsningen skal etter testperioden på 18 måneder, skaleres opp til full produksjon og innføres i hele regionen for de tre områdene; innsjekk og oppgjør, oversikt over ressurser og intern kommunikasjon. Målet er å gjøre løsningene tilgjengelig for alle helseforetak så raskt som mulig.  

Styret godkjenner gjennomføring av regional løsning for helselogistikk innenfor en kostnadsramme på 201 millioner kroner. 

Les mer

Styresak 048-2021 Regional løsning for helselogistikk, plan for gjennomføring og kostnadsramme for prosjektet

Prosjektside for regional løsning for helselogistikk