logo Helse Sør-Øst

Øker pasientsikkerheten med skanningskontroll

Nå utstyres sykepleierne ved Akershus universitetssykehus (Ahus) med skannere som skal gjøre legemiddelhåndteringen tryggere.

Publisert 21.08.2023
En mann i hvit frakk
Fagsykepleier Camilla Haugen Hoffmann synes arbeidet med skanningskontroll går veldig fint.

Metoden kalles lukket legemiddelsløyfe (LLS), og brukes nå av seks sengeposter på sykehuset. Sammen med Sykehuset Telemark er Ahus først ute med å innføre deler av den regionale standarden for LLS. 

Metoden skal sikre at pasienter på sykehus får rett legemiddel, i rett dose, til rett tid og på rett måte ved hjelp av elektronisk verifisering.

 

Les mer på nettsiden til Akershus universitetssykehus