logo Helse Sør-Øst

Økt bruk av kikkhullskirurgi ved tarmkreft

Bruken av kikkhullskirurgi ved tykk- og endetarmskreft har økt betydelig de siste årene. – Dette er en metode som er mer skånsom for pasientene, sier fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF, Ulrich Spreng.

Publisert 08.11.2023
Sist oppdatert 26.04.2024
To ansatte med munnbind på operasjonsstue
Kikkhullsteknikken gir mindre sår i bukveggen og fører som regel til mindre belastninger for pasientene.

For ti år siden ble 27 prosent av pasientene med endetarmskreft operert med kikkhullskirurgi. I dag blir 91 prosent av pasientene operert med denne metoden. 
For pasienter med tykktarmskreft har bruken av kikkhullskirurgi økt fra 37 til 79 prosent i den samme perioden.

– Dette er en svært positiv utvikling på ganske få år, sier Spreng.

Andel kikkhullskirurgi ved kreft i endetarm og tykktarm 

Andel kikkhullskirurgi per år
Kilde: Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft 

Både tykk- og endetarmskreft kan opereres med konvensjonell åpen kirurgi eller med kikkhullsteknikk. Begge metodene har vist like god langtidsoverlevelse i store internasjonale studier.

Kikkhullsteknikken gir mindre sår i bukveggen og fører som regel til mindre belastninger for pasientene.
– For de fleste pasientene er kikkhullskirurgi en mer skånsom metode. Det er mindre smerter etter operasjon, raskere rehabilitering og lavere risiko for komplikasjoner, sier Ulrich Spreng.

Pasienter med tykk- og endetarmskreft har gode utsikter for å leve fem år etter operasjon, og overlevelsestallene har holdt seg på et stabilt nivå de siste årene. Den relative overlevelsen for pasienter med tykktramkreft (stadium I-III) ligger på 89,2 prosent fem år etter operasjon. For endetarmskreft (stadium I-III) er overlevelsen 89,9 prosent.

5-års relativ overlevelse etter operasjon for tykk- og endetarmskreft

5-års overlevelse tarmkreft
Kilde: Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft 

Kikkhullskirurgi

  • Kikkhullskirurgi er en type kirurgi som utføres ved hjelp av endoskopi. Når et endoskop, som er et rørformet instrument, føres inn i for eksempel bukhulen, brysthulen eller kneleddet, kan kirurgen få god oversikt over forholdene der.
  • Kikkhullskirurgi i bukhulen kalles laparoskopi.
  • Innføring av ett eller flere instrumenter i tillegg, gjør det mulig å utføre kirurgiske inngrep som for eksempel å fjerne galleblæren eller reparere skadede korsbånd.
  • Kikkhullskirurgi gir mindre smerter etter operasjonen, mindre arr, kortere sykehusopphold og rekonvalesens (sykmeldingsperiode).

    Kilde: Store medisinske leksikon