logo Helse Sør-Øst

Oppdragsdokument og foretaksmøte 2023

Helse- og omsorgsdepartementet prioriterer i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene oppgaver som skal utføres i det påfølgende år, og hvilke krav som settes til de regionale helseforetakene. 

Publisert 18.01.2023
Helse Sør-Øst RHF skal i 2023 innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende hovedmål:

  1. Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
  2. Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet 
  3. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp

Oppdragsdokument (regjeringen (PDF)

Det ble 17. januar avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF.