logo Helse Sør-Øst

Overtar ansvaret for IKT-området

Styret i Helse Sør-Øst RHF ble i dag orientert om at konserndirektør Atle Brynestad overtar inntil videre ansvaret for avdeling for teknologi og eHelse i Helse Sør-Øst RHF.

Publisert 24.05.2017

​Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus kunngjorde dette under sin orientering til styret i forbindelse med ekstraordinært styremøte om IKT-infrastrukturmodernisering 24. mai 2017.
Brynestad fortsetter som konserndirektør, og vil i tillegg til IKT-området fortsatt ha ansvar for juridisk avdeling. Økonomidirektør Hanne Gaaserød vil tre inn i ledergruppen til administrerende direktør og overtar øvrige deler av Brynestads ansvarsområder som omfatter avdeling for bygg og eiendom og avdeling for innkjøp og logistikk.

Omorganiseringen skjer med umiddelbar virkning.

Se også:

Helse Sør-Øst varsler endringer i IKT-moderniseringen