logo Helse Sør-Øst

Overtar avtalen med Fekjær psykiatriske senter

Helse Sør-Øst RHF overtar avtaleforholdet med Fekjær psykiatriske senter fra 1. september.

Publisert 18.08.2017

Fekjær psykiatriske senter er en del av spesialisthelsetjenesten og behandler i hovedsak pasienter med alvorlige psykiske lidelser der rus ofte inngår som et tilleggsproblem. Den private institusjonen er i dag tilknyttet Sykehuset Innlandet, Divisjon Psykisk helsevern og Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling på Reinsvoll i Oppland.

Senteret består av en døgnenhet, poliklinikk og et ambulant team.. De har et nært samarbeid med Fekjærtunet overgangsboliger og Oppland fylkeskommune har eget skoletilbud ved institusjonen.

Samarbeidet mellom Sykehuset Innlandet HF og Fekjær har hele tiden vært godt og Fekjær har i praksis fungert som en avdeling under Sykehuset Innlandet, Reinsvoll. I mai 2015 besluttet styret i Sykehuset Innlandet HF å gi administrerende direktør fullmakt til å si opp avtalen med Fekjær.

Partene innledet deretter et arbeid slik at Helse Sør-Øst RHF kunne overta avtaleforholdet. Det er Helse Sør-Øst RHF sitt ansvar å inngå avtaler med private institusjoner, som på den måten kan sikre tilgjengelighet og yte tjenester til befolkningen i hele regionen.

Endelig avtale er nå signert og overtakelsesdato er satt til 1. september 2017.