logo Helse Sør-Øst

På vei mot pasientens helsetjeneste

Tirsdag 10. januar presenterte helse- og omsorgsminister Bent Høie sine styringsbudskap, politiske mål og forventninger til sykehusene for 2017.

Publisert 10.01.2017

​- Vi skal skape en helsetjeneste der pasienten er en likeverdig partner. Ingen avgjørelser skal tas om pasienten uten at pasienten er med. Vi er kommet langt, men har fortsatt en vei å gå, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I årets sykehustale la Høie vekt på å redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling og å bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Statsråden brukte også tid på temaet tvang i psykisk helsevern og fremsatte et tydelig krav om at tvangsbruken skal reduseres.

Sykehustalen ble holdt i forkant av et felles foretaksmøte for de fire helseregionene. Der presenterte statsråden sine styringsbudskap og forventninger til sykehusene og øvrig spesialisthelsetjeneste og ga departementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene.

Les mer og se hele talen på Regjeringens nettside