logo Helse Sør-Øst

Prioriterer regional sikkerhetsavdeling

Et nybygg for regional sikkerhetsavdeling, skal prioriteres i første etappe av den videre utviklingen av Oslo universitetssykehus. Det vedtok styret i Helse Sør-Øst i sitt møte den 16. juni.

Publisert 25.10.2016
Sist oppdatert 27.02.2018

Saken ble behandlet som en del av videreføring av planer for utvikling av Oslo universitetssykehus HF. Styret i Helse Sør-Øst RHF sluttet seg til administrerende direktørs anbefaling om å starte arbeidet med utvikling av Oslo universitetssykehus gjennom å bygge regional sikkerhetsavdeling og klinikkbygg på Radiumhospitalet først.

- Bygningsmassen ved Regional sikkerhetsavdeling på Dikemark er veldig dårlig. Både bygningsmessig tilstand og manglende funksjonalitet gjør det nødvendig med et nybygg, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Oslo universitetssykehus HF har gjennomført et eget delprosjekt/idéfaseprosjekt for regional sikkerhetsavdeling med tilgrensende funksjoner. Prosjektet består av følgende organisasjonsenheter:

  • Regional sikkerhetsavdeling, Dikemark
  • Avdeling for psykiatri og utviklingshemming/autisme
  • Lokal sikkerhet Dikemark
  • Lokal sikkerhet Gaustad

Vedtaket i styret i Helse Sør-Øst innebærer at idéfase regional sikkerhetsavdeling nå videreføres til konseptfase. Videre programmering og prosjektering gjennomføres når tomtevalget er gjort. Dikemark og Ila er de to tomtealternativene som gjenstår.

Prosjektet skal vurderes for trinnvis utvikling. Ansvaret for konseptfasen overføres til Helse Sør-Øst RHF.