logo Helse Sør-Øst

Rådslag for styrket innsats innen psykisk helsevern

Helseforetakene i Helse Sør-Øst opplever stor pågang av pasienter som trenger psykisk helsehjelp. I psykisk helsevern barn og unge har antall henvisninger økt med mer enn 30 prosent de siste tre årene. 

Publisert 22.09.2022
Sist oppdatert 16.01.2023
Administrerende direktør Terje Rootwelt  i sal med mange møtedeltakere

​– Vi tar situasjonen og utviklingen på alvor, og vi er opptatt av å løse utfordringene i tett dialog med helseforetakene og medarbeiderne, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Første halvår i år var det nesten 10 000 barn og unge som ble henvist til psykisk helsevern barn og unge (BUP). Det er en økning på 31 prosent fra første halvår i 2019. Antall henvisninger til psykisk helsevern voksne har økt med 8 prosent i samme periode.

– En stor andel av pasientene i voksengruppen er unge voksne, og det er nødvendig at vi fokuserer mer på denne gruppen, sier Rootwelt.

Helseforetakene har iverksatt en rekke tiltak for å håndtere pågangen av pasienter. Det er blant annet innført kveldspoliklinikker, og det arbeides aktivt med å beholde og rekruttere helsepersonell. Samarbeidet med kommunene er styrket mange steder. 

– Vi opplever at det er mye engasjement og stor løsningsvilje blant de ansatte i psykisk helsevern, og det blir lagt ned en betydelig innsats for at enda flere skal få god helsehjelp, sier Rootwelt.

Denne uka var klinikere og ledere fra alle helseforetakene og sykehusene samlet til et rådslag sammen med brukerrepresentanter, profesjonsforeninger og ledelsen i Helse Sør-Øst. Om lag 70 deltakere diskutere mulige løsninger på utfordringene i psykisk helsevern. Temaer som ble drøftet var kvalitet, samhandling, organisering og rekruttering.

– Vi fikk mange gode råd og innspill, og disse skal vi ta med oss i det videre arbeidet med å styrke tilbudene innen psykisk helsevern, sier Rootwelt.

Møtedeltakere under rådslag for psykisk helsevern