logo Helse Sør-Øst

Rapport om rammevilkår rus- og avhengighetsbehandling

En rapport bestilt av styret i Helse Sør-Øst RHF, peker på ulike behov for styrking av rus- og avhengighetsbehandlingen i årene fremover. Rapporten vil være et godt underlag i arbeidet med utviklingsplaner i regionen.

Publisert 24.04.2017

​Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har utarbeidet en rapport på bestilling fra det regionale helseforetaket. Rapporten analyserer ni ulike faktorer som påvirker faget og gir 20 konkrete anbefalinger til hvordan helseforetakene og andre aktører kan bidra med å styrke disse faktorene.  

Strategiske utviklingsplaner
I 2017 skal helseforetakene i regionen utarbeide overordnede utviklingsplaner. Helse Sør-Øst RHF har gitt konkrete føringer om at planene legger vekt på utvikling av tjenester til ruspasienter. Rapporten er ment brukt som underlag ved utarbeidelse av utviklingsplanene og annet utviklingsarbeid innen TSB-feltet i regionen.

– Vi er opptatt av å bygge gode og robuste strukturer rundt TSB, som en forutsetning for å drive god behandling, sier fagdirektør Geir Bøhler i Helse Sør-Øst RHF.   – Gode faglige rammer bidrar til å kvalitetssikre tjenestene og til at de kan bygge på riktig og relevant kunnskap.

Rapporten påpeker at strukturer for utdanning av personell, forsking og samhandling er blant faktorene som ennå ikke er helt på plass i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

 Se rapporten her