logo Helse Sør-Øst

Rask og sikker tilgang til nyttig informasjon

En gruppe datavarehusutviklere på Ahus under ledelse av Lars Åge Møgster utviklet nye løsninger der data fra sykehusets systemer trekkes ut og vises på en slik måte at den gir verdifull informasjon om blant annet pasientforløpene. For dette arbeidet er de plukket ut til månedens innovatør i Helse Sør-Øst for april 2017.

Publisert 10.05.2017
Sist oppdatert 12.05.2017

​Behovet for raskt tilgjengelige data fra grunndatasystemene er økende. Dagens løsninger for å få fram sentral informasjon knyttet til blant annet ventetider, kreftforløpstider, overvåkning av pasientstrømmer i akuttmottak er svært begrensede. Eksisterende systemer har i liten grad klart å treffe definerte lokale behov og endringer er kostbare og tar lang tid å gjennomføre.

- Det viktige er å vise mulighetene for fremtidig utvikling på en brukervennlig måte. Målet er at det skal bidra til å unngå uønskede hendelser, som økte ventelister og opphopning av pasienter i mottak, sier avdelingssjef Lars-Åge Møgster


Viktig virkemiddel for å følge utviklingen av pakkeforløpene for kreft

Ved innføring av pakkeforløp for fire krefttyper fra 1. januar 2015 ble det fort klart at tilgjengelig rapport fra DIPS ikke var tilstrekkelig for å følge opp pasientene som var i forløpene. Ved hjelp av data fra rapporten og DIPS utviklet teamet en løsning som publiseres i ledelsesinformasjonssystemet.

Avidentifiserte data om den enkelte pasient ble strukturert på en oversiktlig måte slik at blant annet forløpskoordinatorer kan følge opp sine pasienter på grunnlag av dataene.

Lars-Åge Møgster mener det er viktig at informasjonen kan hjelpe lederne til å se hva de har muligheten påvirke.

- Vi prøver å gi rask og god informasjon til ledere og andre ansvarlige ut ifra deres ønsker og behov. Det bedra til bedre styring av ressursene i den daglige driften.


Roser medarbeiderne

Gruppen på Ahus har søkt om regionale innovasjonsmidler for å videreføre prosjektet. Målet er å utvikle nye løsninger raskere og å dele erfaringene med andre helseforetak.

- Den sterke kompetansen vi rår over innen dette fagfeltet har gjort at vi har kunnet bidra med gode løsninger foren kompleks virksomhet. Vi er klare for å utvikle flere løsninger til nytte for klinikken, sier Lars-Åge Møgster, som også trekker fram «sjefsarkitekten» for datavarehuset, Olav Lenvik,som han mener ha mye av æren -

Møgster understreker at det er mye å jobbbe med framover.

-­ Mange etterspør våre tjenester. Nå gjelder det å finne en god balanse mellom nybrottsarbeid og forbedring av eksisterende løsninger.  Det er jeg sikker på at vi skal få til, sier Lars Åge Møgster, som spesielt fremhever samarbeidet med fagressurser i Enhet for medisin og helsefag.

Eksempel på utviklingsarbeid som avdelingen har gjort:

Eksempler på visninger

For ledelsen ved avdelingene:

For ledelsen  ved avdelingene
 

For forløpskoordinator:

Bord