logo Helse Sør-Øst

Regional innføring av eMestring

Veiledet internettbehandling kan nå personer som ellers ikke ville hatt kontakt med helsetjenesten. Helse Sør-Øst RHF ønsker å legge til rette for at eMestring skal innføres i hele regionen innen 2021 gjennom et regionalt prosjekt.

Publisert 26.11.2020
Sist oppdatert 28.11.2022
En person som skriver på et papir

I regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2035 og i nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, er det pekt på at veiledet internettbehandling kan nå personer som ellers ikke ville hatt kontakt med helsetjenesten. Beslutningsforum godkjente i 2019 at veiledet internettbehandling ved psykiske lidelser kunne tas i bruk når det vurderes hensiktsmessig.

Ved denne formen for nettbasert behandling gjennomføres det vurderingssamtaler med potensielle deltakere før behandlingsstart, slik at alvorlige tilstander som krever en mer omfattende behandlingstilnærming kan utelukkes.

Veiledet internettbehandling for psykiske lidelser og alkoholproblemer

I Helse Sør-Øst har klinikk for psykisk helsevern og avhengighet ved Sykehuset i Vestfold HF etablert et aktivt fagmiljø innen behandlingsformen, hvor veiledet nettbasert behandling i form av eMestring er en del av det ordinære behandlingstilbudet for sosial angst, panikklidelse og depresjon.

Sykehuset i Vestfold HF har et samarbeid med forskningsmiljøet ved Helse Bergen HF og er også en del av et regionalt nettverk for nettbaserte behandlingstiltak. Sykehuset i Vestfold HF har utviklet veiledet internettbehandling for alkoholproblemer, og dette behandlingstilbudet prøves nå ut.

Helse Sør-Øst RHF ønsker å legge til rette for at eMestring skal innføres i hele regionen innen 2021 gjennom et regionalt prosjekt. Sykehuset i Vestfold HF har ansvar for prosjektledelse og styringsgruppen ledes av Helse Sør-Øst RHF. Prosjektet startet arbeidet i november 2020.