logo Helse Sør-Øst

Rune Simensen ny leder for nasjonalt e-helseråd

Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF, er utpekt til å lede nasjonalt e-helseråd. Han overtar etter Camilla Dunsæd fra Kristiansand kommune.

Publisert 21.09.2022
Sist oppdatert 16.01.2023

Portrettbilde av Rune Simensen

Nasjonal rådsmodell for e-helse ble opprettet i 2016. Nasjonalt e-helseråd, som det øverste utvalget, skal gi råd om strategiske veivalg på e-helseområdet, og anbefale prioritering og gjennomføring av tiltak for å få til en helhetlig e-helseutvikling med effektiv utnyttelse av ressursene.

– Regjeringen har tydelige ambisjoner for e-helse. Innbyggerne, pasientene og helsepersonellet har store forventninger til gode digitale tjenester i helsevesenet.  Vi som sitter i nasjonalt e-helseråd har et spesielt ansvar for sammen å prioritere det som haster mest og som vil gi mest nytte for innbyggere, pasienter og helsepersonell, for deretter å sikre at det vi blir enige om faktisk blir gjennomført ute i helsetjenesten, sier Simensen.

Se intervju med Simensen på nettsiden til direktoratet for e-helse