logo Helse Sør-Øst

Internasjonalt samarbeid for en bedre sykehusopplevelse for skrøpelige eldre pasienter

I et innovasjonsprosjekt forsøker Sykehuset i Vestfold å finne ut hvordan opplevelsesdesign og teknologi kan bidra til å bedre opplevelsen og redusere utvikling av delirium, en akutt forvirringstilstand, hos skrøpelige eldre pasienter.

Publisert 11.05.2023
Sist oppdatert 21.08.2023
En person i et rom med andre personer i bakgrunnen
Jasmijn Sagel studerer Industrial Design Engineering ved Universitetet i Twente. I masteroppgaven hun gjennomfører ved SiV er målet å identifisere og designe omgivelser i akuttsenteret for å forebygge og redusere delirium hos eldre skrøpelige pasienter.

– Vi ønsker å se på hvordan opplevelsesdesign og teknologi kan skape helsefremmende omgivelser. Omgivelser som bidrar til å dempe angst og berolige akutt syke eldre pasienter for å forebygge delirium, forteller Rikke Aune Asbjørnsen ved forsknings- og innovasjonsavdelingen ved SiV.

 

Les mer på nettsiden til sykehuset i Vestfold