logo Helse Sør-Øst

Samler psykisk helsevern på Ahus

Styret i Helse Sør-Øst har godkjent forprosjekt for Samling av sykehusbasert psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus HF. Det betyr at man går i gang med bygging allerede i år.

Publisert 28.04.2023
Tegning av bygg plassert i eksisterende omgivelser
​- Dette betyr en samling av fagmiljøer og en styrking av tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern. Dette er noe vi prioriterer, også i en periode med økonomisk usikkerhet og høye byggekostnader, sier Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Prosjektet medfører en økning i antall døgnplasser for psykisk helsevern i opptaksområdet for Akershus universitetssykehus HF, og det skal gjennomføres innenfor en samlet økonomisk styringsramme (P50- estimat) på 977 millioner kroner (prisnivå desember 2022).

Samler tilbudet rundt p​asienten

Akershus universitetssykehus HF skal samle tilbudet innen sykehusbasert psykisk helsevern ved en utvidelse av den eksisterende bebyggelsen på Nordbyhagen. Utbyggingen vil legge til rette for at tilbudet om diagnostikk og behandling av sykehusbasert psykisk helsevern samles rundt pasienten, og tett ved det somatiske sykehuset. 

Akershus universitetssykehus HF har i perioden januar 2022 til mars 2023 utviklet forprosjektet for Samling av sykehusbasert psykisk helsevern, i henhold til mandat fra det regionale helseforetaket.  

Nybygg for både voksne og ​barn

Eksisterende akuttbygg på Nordbyhagen inneholder i dag 73 døgnsengsplasser for psykisk helsevern voksne fordelt på tre etasjer. I nybygget for delprosjekt psykisk helsevern voksne (VOP-bygget) er det planlagt 50 nye døgnsengsplasser fordelt på to etasjer. Byggene kobles sammen som én funksjonell enhet, slik at senterfunksjonene skal være like tilgjengelige for ny og gammel del. 

Etablering av et senter for sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen omfatter også virksomheten ved ungdomspsykiatrisk klinikk på Nordbyhagen og Bråten behandlingssenter beliggende på Skjetten. Delprosjektet psykisk helsevern barn- og ungdom (BUP-bygget) innebærer en utvidelse og mindre ombygging av lokalene ved klinikken på Nordbyhagen.

Det legges opp til en byggeperiode på tre år, og nytt bygg for psykisk helsevern planlegges ferdigstilt i 2026.