logo Helse Sør-Øst

Selvbetjening gir bedre oppmøte

– Det er fint å kunne tilby selvbetjent innsjekk og betaling for pasienter som ønsker det. Vi ser at dette bidrar til bedre oppmøte, sier sekretær Berit Elsebutangen på øre-nese-hals-poliklinikken ved Sykehuset Telemark.

Publisert 07.11.2023
Flere ansatte ved Sykehuset Telemark
På Sykehuset Telemark testes løsninger for bedre helselogistikk. Fra venstre Eirik Skaland, Berit Elsebutangen, Vibeke Rystad Maiken, Iselin Høgli og Heidi Glenna Mjaaseth. (Foto: Sykehuset Telemark)

Hun legger til at for pasienter som trenger assistanse eller foretrekker å snakke med noen, er resepsjonen selvsagt alltid betjent. 

Ved flere sykehus i Helse Sør-Øst kan pasientene nå selv registrere seg ved ankomst og betale for timen via mobil eller nettbrett. Sykehuset Telemark startet med tjenesten på øre-nese-hals-poliklinikken i Skien i  september. Planen er at andre poliklinikker på sykehuset følger etter, men først skal det gjøres noen mindre forbedringer i løsningen. 

Bedre pasientflyt og spart tid

Den nye tjenesten er en del av det regionale arbeidet med å legge til rette for bedre arbeidsflyt og økt effektivitet i pasientbehandlingen. Gjennom helselogistikkprosjektet jobbes det med IKT-løsninger som skal gi forbedring på tre områder: innsjekk og oppgjør, styring av pasientflyt og ressurser, og intern kommunikasjon og varsling på mobil. 

Alle nye sykehusbygg vil etter hvert ta i bruk slike løsninger for å kunne drifte mer effektivt. Utprøving av de forskjellige løsningene er allerede i gang på Vestre Viken, Sykehuset Telemark, Oslo universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold. Det er særlig innsjekk og oppgjør og bruk av tavler for styring av pasientflyt og ressurser som har hatt fokus. Utprøvingen omfatter alle disipliner; sengepost, poliklinikk, akuttmottak og laboratorier. Det skal nå jobbes videre med å forbedre stabilitet i løsningen og få manglende utstyr på plass. 

Trygg tjeneste

Ved Sykehuset Telemark får pasienter som har time på poliklinikken innkallingsbrev og SMS-varsel på mobil noen dager før avtalen. Det som er nytt, er at pasienten nå får en tekstmelding med en lenke for ankomstregistrering to timer før avtalen, og en betalingslenke i etterkant av timen.

Vi opplever at noen er skeptiske til å trykke på lenken, men det er helt trygt.
Heidi Glenna Mjaaseth, systemforvalter

Ved ankomst på sykehuset registrerer pasienten seg ved å klikke på lenken i tekstmeldingen, alternativt på et nettbrett på poliklinikken. Etter registrering mottar pasienten så en referansekode som vises på skjermen på venterommet.

– Når behandler kaller inn til timen, vil det varsles både på telefon og på skjermen i ventesonen hvilket rom pasienten skal gå til, forklarer Heidi Glenna Mjaaseth, systemforvalter for helselogistikk på Sykehuset Telemark. 

– Vi opplever at noen er skeptiske til å trykke på lenken, men det er helt trygt. Og ønsker man ikke å betale via SMS eller Vipps vil gebyrfri faktura automatisk sendes ut to dager etter behandling, sier Glenna Mjaaseth.

Slipper å vente 

De ansatte på poliklinikken i Skien ser klare fordeler med den nye tjenesten både for ansatte og pasienter, forteller Glenna Mjaaseth.
– Hvis pasienten registrerer mobilnummeret sitt får de fortløpende SMS hvis det skulle være forsinkelser. Det gjør at de slipper å sitte på venterommet, men heller kan ta en tur i kantinen eller oppholde seg andre steder hvis de vil. Man slipper også veien via resepsjonen både før og etter konsultasjonen. 

Hun fremhever også sengeposttavlene som nylig er tatt i bruk:
– De som jobber der kan nå enkelt se hvor pasienten er i behandlingsforløpet og lettere samkjøre pasientbehandlingen på tvers av avdelinger. Dette sparer tid og gir bedre pasientflyt, sier hun.