logo Helse Sør-Øst

Sier ja til hjerte-sensor og nei til to kreftlegemidler

Beslutningsforum for nye metoder innfører ikke to legemidler mot kreft. En sensor som overvåker hjertet bli innført.

Publisert 14.11.2016

​​I sitt møte 14. november 2016 hadde Beslutningsforum for nye metoder tre metoder til vurdering.

Les hele saken på nyemetoder.no