logo Helse Sør-Øst

Skal bli flinkere til å inkludere pårørende

På Ahus er det utviklet et kurs som skal sette helsepersonell i stand til bedre å inkludere pårørende i arbeidet med pasienter som sliter med rus eller psykiske problemer.

Publisert 24.05.2018

- Det er behov for et familieperspektiv i helsetjenestene, sier Ahus-forsker Bente Weimand ved Divisjon psykisk helsevern etter flere års forskning og fagutvikling av famile- og pårørendearbeid innen psykisk helse og rus.

Hun mener at pårørende bør involveres bedre i helsetjenestene, og at det trengs høyere kompetanse i hvordan helsetjenestene kan gjøre dette. Nå lanseres derfor et e-læringskurs for familiefokusert praksis, der Weimand er fagansvarlig. 

- Utviklingsarbeidet som er gjort ved FOU (Avdeling for forskning og utvikling) i Divisjon psykisk helsevern, er av både lokal og nasjonal betydning. Det er det all grunn til å være stolt av, sier Øystein Kjos, direktør i Divisjon psykisk helse.

Les hele saken på nettsidene til Akershus universitetssykehus.