logo Helse Sør-Øst

Skal redusere antibiotikaforbruket

I kampen mot antibiotikaresistens har alle sykehusene i Helse Sør-Øst startet arbeidet med å redusere bruken av antibiotika.

Publisert 28.10.2016

Regjeringen har som mål at det totale antibiotikaforbruket i Norge skal reduseres med 30 prosent innen utgangen av 2020. Hensikten er å redusere bruk av bredspektret antibiotika for å forebygge en økende resistens i befolkningen.

Sykehusene forskriver kun rundt 15 prosent av det totale nasjonale forbruket av antibiotika, men det er i spesialisthelsetjenesten de mest avanserte og resistensdrivende antibiotika benyttes. Det skrives ut langt mer bredspektret antibiotika i norske sykehus enn våre resistensforhold skulle tilsi.

I Helse Sør-Øst ble det i mars 2016 startet et arbeid med etablering av antibiotikastyringsprogram ved alle sykehus i regionen. Et antibiotikastyringsprogram (ASP) er et verktøy som beskriver et sett strukturer og tiltak som er nødvendig for å bedre kvaliteten på forskrivning av antibiotika i sykehus. Forskning viser at innføring av ASP gir en reduksjon i antibiotikabruk og resistensutvikling.

I helseregionen har det vært en svak nedgang i antibiotikabruken de siste to år. Etter hvert som sykehusene tar i bruk antibiotikastyringsprogrammet har det vært en ytterligere forbedring og den positive utviklingen har fortsatt inn i høstmånedene.

- Antibiotikaresistens er den største trusselen mot moderne medisin og en utfordring sykehusene må ta på alvor. Det er gledelig at vi har en positiv utvikling på området og det er viktig at særlig lederne i sykehusene har fokus på denne utfordringen for at vi skal lykkes med å redusere bruken av antibiotika i spesialisthelsetjenesten, sier konstituert fagdirektør Geir Bøhler i Helse Sør-Øst RHF.