logo Helse Sør-Øst

Spillteknologi gir bedre pasientsikkerhet

Et nytt system basert på spillteknologi skal bidra til økt trygghet for pasienter og pleiepersonell ved Sykehuset Østfold Kalnes.

Publisert 06.12.2016

​Terje Gårdsmoen og Sykehuset Østfold innfører ny teknologi og utnytter eksisterende teknologi når det nye sykehuset på Kalnes tas i bruk. Etter mange år med planlegging av nytt sykehus og deretter bygging står nå det nye sykehuset på Kalnes klart, og 1. november skal bygget tas i bruk for fullt.

– For oss er innovasjon å gjøre noe nytt og spennende, men også å gjøre ting enklere. I tillegg til å innføre ny teknologi, ser vi også på hvordan eksisterende teknologi kan brukes på nye måter, sier Gårdsmoen.

Han forteller at helseforetaket har brukt mye spillteknologi og -metodikk for å forberede innflyttingen. Blant annet ved å la medarbeiderne bli kjent med det nye sykehuset via dataspill, men også ved å simulere akuttmottaket og hendelser som kan skje der.

Fra spillmaskin til forsterket pasientovervåkning

På det nye sykehuset er det kun enerom. Selv om hensikten er å gi pasientene en bedre opplevelse, byr det også på noen nye utfordringer ved at det ikke er andre i rommet som kan varsle om noe skulle skje, for eksempel om pasienten faller og ikke klarer å varsle selv. Dermed oppstod innovasjonsideen om å benytte sensorer for å overvåke bevegelsene til urolige pasienter. Dette vil både kunne benyttes til fallforebygging, men også falldeteksjon når ulykken først har skjedd.

- Vi søkte Helse Sør-Øst RHF om innovasjonsmidler, og Microsoft tok utfordringen, sier Gårdsmoen.

Siden har Sykehuset Østfold gjennomført et pilotprosjekt i samarbeid med Microsoft tilpasset sensoren basert på deres Kinect-teknologi, som er en bevegelsessensor utviklet til selskapets Xbox-spillkonsoller. Sensorene kan fange opp flere typer hendelser basert på sporing av kroppen via video og infrarød detektering.

Prosjektet i Sykehuset Østfold har vakt interesse utenfor landets grenser og sykehuset mottok Microsoft Europas innovasjonspris for dette arbeidet.

Gir økt trygghet

Løsningen er konseptuelt basert på tre komponenter:

1. Detekteringsenheten som er plassert på pasientrommet. Denne overvåker og fanger opp spesifikke hendelser, som varsles videre til meldingstjenesten. Detekteringsenheten består av Kinect for Windows og en kontrollapplikasjon.

Pasientrommet.jpg 

Figur 1: Plassering av aktivitetsmonitor i pasientrommet

2. Meldingstjenesten. Meldinger mottas, tolkes og benytter regler for videre varsling.

3. Varslingssystem for pleiepersonell. Varslingen skjer på smarttelefon eller nettbrett.

Nettbrett.jpg 

Figur 2: Varsling og oversikt for sykepleier  

-Personvernet er også ivaretatt ved at den eneste informasjonen vi sender er romnummeret, sier Gårdsmoen.

Planen er at noen rom i det nye sykehuset vil utstyres med sensorer. Først og fremst er det snakk om rom der det er behov for utvidet overvåkning og kun til utvalgte pasientgrupper, som f.eks. personer med demens.

Anne Kirsti Pedersen er nestleder i Demensforeningen i Fredrikstad, og hun er enig i at dette trolig vil skape større trygghet.

-Det er ikke pleiere nok til å passe på hver demenspasient hele tiden. Da vil dette kunne fortelle om bevegelsene som skjer. Jeg tror teknologi er nødvendig, for det kommer en flodbølge av demente. Det krever mye ressurser.

Løsninger blir også godt mottatt av sykepleierne.

– Fordelen er at vi raskt og effektivt kan overvåke urolige pasienter, der det er behov for en form for forsterket overvåkning. I en hektisk sykehushverdag kan dette bidra til økt trygghet for pasienter og pleiepersonell, som ofte titter inn til pasienter for å forsikre seg om at de har det bra. Særlig for enkelte pasientgrupper, de demente og andre som er urolige, så vil dette bidra til å øke tryggheten, sier sykepleier og rådgiver Anette Siebenherz.

En løsning med et utviklingspotensial

• Veldig kostnadseffektive løsning

• Mange flere bruksområde

Tittel: Direktør for teknologi og IKT
Arbeidssted: Sykehuset Østfold
Innovasjonsmeritter: Mottok i 2014 på vegne av Sykehuset Østfold Microsoft sin europeiske innovasjonspris for det mest innovative sykehuset i Europa innen e-helse.

​Ved å samarbeide med næringslivet har helsesektoren mulighet til å utvikle produkter, tjenester og løsninger som gir økt effektivitet og kvalitet. Under vignetten "Månedens innovatør" presenterer vi utvalgte personer i Helse Sør-Øst som jobber med ulike innovasjonsprosjekter.