logo Helse Sør-Øst

Steinar Marthinsen går av med pensjon fra 1. oktober

Etter 14 år i virksomheten har viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen besluttet å gå av med pensjon fra 1. oktober. Steinar Marthinsen fylte 69 år i juni og har siden nyttår hatt en dialog med administrerende direktør om sin fratreden.

Publisert 30.08.2017

- Jeg har hatt spennende og utfordrende år i det regionale helseforetaket, først i Helse Øst RHF og deretter i Helse Sør-Øst RHF. Dette har vært viktige år i min arbeidskarriere og det har gitt meg kompetanse, erfaring og samspill med gode kollegaer som jeg setter utrolig stor pris på. Nå ser jeg fram til å gå over i en ny fase i livet, sier Steinar Marthinsen.

Administrerende direktør har bedt Marthinsen om å fullføre arbeidet med å erverve tomt til nytt sykehus i Drammen.

- Jeg vil takke Steinar for hans betydelige innsats gjennom mange år. Steinar har hatt ansvar for store og svært krevende oppgaver både i vår region og også mellom regionene. Jeg har forståelse for at han ved fylte 69 år ønsker en ny hverdag, og jeg ønsker han varmt lykke til, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.