logo Helse Sør-Øst

Stor økning i digital læring

Antall gjennomførte e-læringskurs for Helse Sør-Øst økte med 28 prosent i perioden januar til september 2017 sammenlignet med året før. Det ble registrert 163 000 gjennomførte e-læringskurs i helseforetakene i denne perioden.

Publisert 16.10.2017

​Bruken av e-læringskurs er imidlertid større enn det som vises gjennom antall gjennomførte kurs. En del bruker deler av kurset uten å fullføre det, andre benytter kurset som repetisjon etter første fullføring, og en del kurs kan tas uten innlogging og registrering.

E-læringskursene som utvikles av helseforetakene deles internt, men også i større grad med både andre helseregioner og Kommunenes sentralforbund gjennom læringsportalen KS Læring.

Bruken av Læringsportalen til å registrere klasseromskurs og annen opplæring øker også. Det er så langt i år registrert over 24 000 gjennomføringer av kurs i denne kategorien.

Gjennomførte e-læringskurs per 3. kvartal matrise