logo Helse Sør-Øst

StressProffen – digital stressmestring for pasienter med kreft

Resultater fra en randomisert kontrollert studie viser at StressProffen - et app-basert stressmestringsprogram - kan bidra til å redusere stress, angst og depresjon, og bedre kapasitet for selv-regulering og livskvalitet hos pasienter med kreft.

Publisert 26.05.2023
Sist oppdatert 21.08.2023
En kvinne som holder en tablett
StressProffen programmet består av 10 app-baserte moduler med kunnskap og øvelser. Foto: OUS

Lise Solberg Nes, prosjektleder og klinisk helsepsykolog, nå avdelingsleder og forskningssjef ved Avdeling for Digital Helseforskning (DIG), Medisinsk klinikk, OUS, som tidligere arbeidet ved Mayo klinikken i Minnesota, USA, søkte konstant etter gode effektive måter for å hjelpe folk som gjerne var i den mest utfordrende tiden av livet sitt.


Her kom ideen til å lage et evidens-basert digitalt stressmestringsprogram, StressProffen, som kunne gjøres tilgjengelig for mennesker som har eller har hatt kreft, uavhengig av hvor de er eller når de kunne ønske å benytte det. 

 

Les mer på nettsiden til Oslo universitetssykehus