logo Helse Sør-Øst

Styrelederen i Sykehuset Telemark fratrer

Styreleder Tom Jørgensen, Sykehuset Telemark HF, har i dag meddelt Helse Sør-Øst RHF at han fratrer.

Publisert 11.11.2016

- Jeg er i dag gjort kjent med at valgkomiteen i styret i Helse Sør-Øst RHF vil vurdere styresammensetningen i Sykehuset Telemark HF, sier Tom Jørgensen. Jeg har forståelse for at eier på ethvert tidspunkt vil vurdere sammensetningen av styrene i underliggende helseforetak. På bakgrunn av denne informasjonen har jeg besluttet å trekke meg som styreleder i Sykehuset Telemark HF. Med de saker som er på styrets dagsorden ønsker jeg ikke å legge premissene for det videre arbeidet. Jeg fratrer derfor med øyeblikkelig virkning, avslutter Tom Jørgensen.

- Tom Jørgensen har gjort en solid innsats som styreleder i Sykehuset Telemark HF siden 2013, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF. Jeg tar til etterretning at han nå trekker seg.

Kontakter:

Tom Jørgensen mobil: 902 41 449

Pressevakt i Helse Sør-Øst RHF: 971 47 065